ผู้ชายไทยนิยมศึกษาข้อมูลออนไลน์ก่อนการซื้อรถยนต์มากที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Effective Measure เผยพฤติกรรมกลุ่มผู้ชายวัยทำงานในกรุงเทพถึงการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อรถยนต์

กว่า 63% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย หรือจำนวน 2.1 ล้านคนที่เข้าชมเว็บไซต์รถยนต์  คือ ผู้ชายวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  และป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกระบวนการซื้อรถยนต์มากที่สุด

Russell Conrad ผู้บริหารจาก Effective Measure ยังให้ข้อคิดจากข้อมูลนี้ว่า “ผู้ชายวัยทำงานชอบที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์  ดังนั้นเว็บไซต์รถยต์ที่เข้าถึงความต้องการของประชากรกลุ่มนี้จะมีโอกาสมากที่สุดในการเปลี่ยนเป็นผู้นำที่มียอดการขายสูงขึ้น”

ข้อมูลโดยรวมของกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์รถยนต์ในประเทศไทย

 • ผู้ชายวัยทำงานในช่วงแายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี
 • การศึกษา มีการศึกษาตั้งแต่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาตรี
 • มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนประมาณ 45,000 บาท
 • ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

อาชีพของประชากรกลุ่มนี้

[ข้อมูลจาก Effective Measure]

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Top