อย่าทำให้แบรนด์คุณไร้คุณค่า เพราะจะไม่มีใครสนยามคุณตายไป

  • 162
  •  
  •  
  •  
  •  

ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้น ถ้าเข้าไปคงเห็นแบรนด์มากมายที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของ หลาย ๆ แบรนด์นั้นทำผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำ ๆ กัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่ามีตัวเลือกอย่างมากมายให้ผู้บริโภคในยุคนี้ และหลาย ๆ แบรนด์เองก็มุ่งเน้นแต่เรื่องขาย ว่าจะทำอย่างไรให้ขายได้มากที่สุด โดยไม่ได้สนใจว่าผู้บริโภคจะรู้สึกอย่างไรกับแบรนด์ตัวเอง ซึ่งในที่สุดแล้วแบรนด์นั้นจะไม่สามารถอยู่รอดได้เลยเมื่อแบรนด์นั้นลำบาก เพราะว่าแบรนด์นั้นไม่ได้สร้างคุณค่าของตัวเองผ่านการสร้างแบรนด์ในยุคนี้เพื่อมัดใจผู้บริโภคเอาไว้

1brands

การสร้างแบรนด์ในยุคนี้นั้นเป้นเรื่องสำคัญที่หลาย ๆ ที่มองข้ามไป โดยเฉพาะผู้บริหารและฝ่ายการเงินที่สนแต่รายได้หรือการขายที่เกิดขึ้นมา หลาย ๆ ครั้งการสร้างแบรนด์นั้นไม่ได้สร้างให้เกิดยอดขายโดยตรง แต่สร้างความทรงจำ และความประทับใจของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ให้กับผู้บริโภคขึ้นมา ซึ่งถ้ามีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือส่วนของการขายประกอบขึ้นมา ย่อมสร้างความเหนี่ยวแน่นในการใช้แบรนด์นั้นขึ้นมาอีก หลาย ๆ ครั้งเมื่อนักการตลาดหรือคนที่อยู่ในแบรนด์นั้นไม่ได้สนใจในการสร้างแบรนด์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแบรนด์นั้นต้องประสบปัญหาในการโดนคู่แข่งตีตลาดขึ้นมาจะไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจแบรนด์นั้นเลยว่าจะอยู่หรือจะไป เพราะแบรนด์นั้นไม่ได้มีคุณค่าในใจของผู้บริโภค

Screen Shot 2560-02-06 at 4.56.55 PM

สิ่งหนึ่งที่สร้างคุณค่าของแบรนด์ได้ในยุคนี้นั้นคือการสร้างเนื้อหาที่ดี ที่มีคุณค่าของผู้บริโภคให้ได้ จากรายงานการทำสำรวจความเห็นผู้บริโภคเพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดของผู้บริโภคของ Havas Group’s Meaningful Brands ปี 2017 ค้นพบว่าแบรนด์ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่ผู้บริโภคตั้งไว้ได้ ซึ่งทาง Havas นั้นได้ทำการสำรวจผู้บริโภคกว่า 300,000 คนใน 33 ประเทศ ซึ่งผลสรุปจากการสำรวจนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากนั้นคือ กว่า  60% ของผู้บริโภคที่ตอบมานั้นคือแบรนด์ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือให้ Content ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเนื้อหานี้ดี หรือเนื้อหานี้เกี่ยวข้องกับความสนใจของตัวเองได้ นอกจากนี้ 75% ของผู้บริโภคนั้นรู้สึกว่าแบรนด์ควรจะมีส่วนหรือลงมือสร้าง ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพของ ผู้บริโภคด้วย และ 40% รู้สึกว่ามีแบรนด์กำลังสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภคอยู่ สุดท้ายที่น่าสนใจคือ 74% ของผู้บริโภคนั้นไม่สนใจเลยว่าแบรนด์ที่ตัวเองรู้จักจะหายไปจากตลาด

Screen Shot 2560-02-06 at 4.58.07 PM

สิ่งนี้เป็นการปลุกแบรนด์หรือนักการตลาดให้ตื่นจากการที่คิดว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการขายอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นตรงความต้องการของผู้บริโภครึเปล่า  สิ่งที่ Havas Group’s Meaningful Brands นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจคือ Content จะเล่นบทบาทชี้เป็นชี้ตายในการสร้างแบรนด์อย่างมาก และมีความสำคัญ มีความหมายต่อความรู้สึกผู้บริโภค และหลาย ๆ แบรนด์นั้นก็ยังไม่สามารถทำ Content เพื่อให้ได้ตามความคาดหวังของผู้บริโภค ทั้งนี้ข้อมูลนั้นทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแบรนด์นั้นต้องสามารถใช้โอกาสที่ผู้บริโภคให้โอกาสมาในการนำเสนอเนื้อหา หรือข้อความที่ตรงใจกับความคาดหวังของผู้บริโภคได้มากที่สุด ด้วยการทำ เนื้อหาที่ดีออกมา ทำโฆษณาที่น่าสนใจ หรือสร้างชุมชนเพื่อสนับสนุนความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังติดปัญหาในการใช้งานหรือการใช้ชีวิต เพื่อสร้างให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

Screen Shot 2560-02-06 at 4.57.32 PM

จากข้อมูลที่เห็นนั้นแสดงให้เห็นว่าแบรนด์นั้นกำลังขาดการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือขาดการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคออกไปสู่ตลาด แบรนด์ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่โดนใจและเข้าใจผู้บริโภคในยุคนี้กลับกลายเป็นแบรนด์พวก Tech Company หรือแบรนด์ประเภทสร้างสรรค์ความคิดให้ผู้บริโภคขึ้นมาอย่าง Lego หรือ IKEA นอกจากนี้แบรนด์ที่ทำ Content หรือมีความเข้าใจในบทบาทของ Content ได้ดีกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง 47% ของผู้บริโภคระบุว่าแบรนด์ท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างเนื้อหาที่ดีในการช่วยให้ผู้บริโภคได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อมูลที่ให้ การสนับสนุนผู้บริโภคในการใช้งานหรือช่วยผู้บริโภคในการเดินทาง จนถึงการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ จาก Social Media ส่วนอุตสาหกรรมที่ทำได้แย่มากในส่วนของเนื้อหาคืออุตสาหกรรมขายปลีกต่าง ๆ ที่สร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นรู้สึกไม่ได้ประโยชน์และเสียเวลากับเนื้อหาเหล่านั้นกว่า 71% ซึ่งถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าจะเป็นเนื้อหาที่เน้นการขายเท่านั้น ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภคเลยว่าทำไมต้องใช้จ่ายกับร้านค้าเหล่านี้

Screen Shot 2560-02-06 at 4.57.21 PM

ทั้งนี้ในยุคนี้การเข้าใจความสำคัญของแบรนด์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้แบรนด์ของคุณมีที่ยืนในใจของผู้บริโภค การมัวแต่ทำการขายอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำการสร้างแบรนด์หรือทำให้เกิดความผูกพันของผู้บริโภคขึ้นมา เมื่อถูกแบรนด์อื่นเข้ามาแทรกในที่ว่างหรือถูกโจมตีจุดอ่อนแล้ว แบรนด์ของเรานั้นย่อมพบกับหนทางแห่งหายนะแน่นอน เพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะการทำผ่าน Content ที่เข้าถึงมือผู้บริโภคทุกวันนั้นต้องทำให้ได้อย่างดี นักการตลาดควรหันมาดู Content ตัวเองว่าได้คุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครึยังในตอนนี้


  • 162
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ