ทรู ดิจิทัล เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย ลงทุน HiveGround ลุยธุรกิจ AgTech เต็มสูบ เปิดตัวโรงงานผลิตโดรนการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมส่ง “ไทเกอร์โดรน” เจาะกลุ่มเกษตรกรไทยเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรยุคดิจิทัล

CLOSE
CLOSE