อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ผนึกกำลัง อองซอมเบิล ประเทศไทย และ SB Design Square พลิกวงการผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไทย นำ CRM Data มาสร้างสื่อวีดีโอแบบ “Dynamic Creative Optimization” ที่ปรับได้ตามความต้องการลูกค้า

CLOSE
CLOSE