รู้จัก Prompt Engineer กับ 5 ทักษะสำคัญที่ไม่ต้องอยู่สายเทคก็ทำได้

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคที่เทคโนโลยี Generative AI กำลังเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม หลังจากเกิด AI ใหม่ๆขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Text to Text อย่าง ChatGPT, Bard แบบ Text to IMG อย่าง Midjourney, Dall-E หรือ Stable Diffusion รวมไปถึงการเชื่อมต่อ API ของ AI เหล่านี้ไปสู่ Application ต่างๆมากมายตามมา

ความมหัศจรรย์ของ AI ที่ว่านั่นทำให้เกิดหนึ่งอาชีพใหม่ขึ้นก็คือ “Prompt Engineer” เรียกง่ายๆว่าเป็นตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่สื่อสารกับปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษามนุษย์เพื่อให้ AI ทำงานออกมาให้ได้ผลลัพท์ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การสรุปความ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างคอนเทนต์เช่น งานเขียน, รูปภาพ, งานวิดีโอ หรือแม้แต่การเขียนโค้ด เป็นต้น

ตำแหน่งงาน Prompt Engineer ในประเทศไทยเราอาจยังไม่เห็นการประกาศรับสมัครขององค์กรต่างๆแต่ในต่างประเทศเริ่มมีให้เห็นกันแล้ว โดยเฉพาะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีบริษัทใหญ่ๆเสนอรายได้ให้คนทำงานในตำแหน่งนี้มากถึงเดือนละ 9 แสนบาทเลยก็มี

นอกจากนี้ยังมี Prompt Engineer หลายคนที่เลือกทำ Prompt ออกมาขายผ่านโลกออนไลน์และสร้างรายได้กันเป็นกอบเป็นกำก็มีเช่นกัน

Prompt Engineer ทำอะไรบ้าง?

ตำแหน่ง Prompt Engineer มืออาชีพนั้นจะใช้เวลาในแต่ละวันค้นหาว่า Prompt หรือคำสั่งในภาษามนุษย์แบบไหนที่สามารถสั่งงาน AI ได้ผลลัพท์ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะต้องมีความละเอียดทั้งคำที่ใช้ ที่มีความถูกต้อง ประโยคที่ใช้ รวมถึงศัพท์เฉพาะในแต่ละวงการ เพื่อให้ใช้งาน Generetive AI ให้เต็มประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของ Prompt Engineer ในแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างผลลัพท์ที่สามารถทำซ้ำได้ หรือการควบคุมพฤติกรรม AI ให้เป็นไปตามที่มนุษย์ต้องการ

Prompt Engineer ไม่จำเป็นต้องเก่งสายเทคฯ

Prompt Engineer ที่ดีนอกจากจะต้องมีหลักการและความอยากรู้อยากเห็นอยู่ในตัวเพื่อสร้าง Prompt ที่ดีออกมาได้แล้วยังจำเป็นต้องมีอีกหลายหลาย Skill ที่จริงๆแล้วคนทั่วๆไปก็สามารถพัฒนา Skill เหล่านี้ได้และไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายเทคฯหรือเขียนโค้ดเป็นมาก่อนก็ได้

Andrej Karpathy อดีตผู้อำนวยการด้าน AI ของ Tesla ถึงกับทวีตยืนยันในเรื่องนี้เอาไว้ว่า “The hottest new programming language is English” 

 

5 ทักษะ Prompt Engineer ที่ไม่ต้องอยู่สายเทคก็ทำได้

1. ทักษะการสื่อสาร

รูปแบบเดียวกันกับทักษะที่ต้องมีในคนทำงานตำแหน่งผุ้จัดการ ครู หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่สั่งการหรือวางกรอบรูปแบบการทำงานเพื่อให้ใครก็ตามทำงานให้สำเร็จ ซึ่งการที่เราจะสั่งงานให้ใครทำงานใดๆให้สำเร็จอาจต้องมีเทคนิคหรือวิธีการให้ตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการสั่งงาน AI เลย

2. ทักษะความเข้าใจงานในแต่ละวงการ

งานของ Prompt Engineer จำนวนมากคือการเปลี่ยนให้ Chatbot ทำงานหรือตอบสนองต่อคำสั่งในบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเช่นการศึกษางานวิจัยทางการแพทย์ การตีความกฎหมาย หรือตอบคำถามจากข้อมูลทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ประกาศรับสมัครงานจากหลายๆบริษัทมีความต้องการทักษะความเข้าใจเฉพาะวงการ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Mishcon de Reya LLP บริษัทกฎหมายในอังกฤษซึ่งประกาศรับ GPT Legal Prompt Engineer ก็ระบุเงื่อนไขรับคนที่ “มีความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง” เอาไว้ด้วย

หรือยกตัวอย่างง่ายๆการที่จะสร้าง Prompt สำหรับ Generative AI สร้างภาพต่างหากมีความรู้ด้านการถ่ายภาพเช่นระยะเลนส์ (Focal Length) รูรับแสง (Aperture) ความชัดลึกชัดตื้น ภาษาเรียกภาพรูปแบบต่างๆเช่น Headshot, Potraits หรือ Full body ความเร็วชัดเตอร์ (Exposure) เหล่านี้จะทำให้มีความได้เปรียบในการสร้างภาพให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้มากกว่าคนที่ไม่รู้นั่นเอง

3. ทักษะทางภาษา

ทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อเราอยากได้ผลลัพท์เราก็ต้องสื่อสารความต้องการออกมาด้วย “ภาษา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภาษาอังกฤษ” ที่เป็นภาษาหลักที่ AI ที่มีอยู่ทั่วโลกใช้กันเป็นหลัก และเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Prompt ยืนยันตรงกันว่า แค่คำผิด 1 คำก็ทำให้ผลลัพท์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปและไม่ตรงตามที่ต้องการแล้ว ดังนั้น การสร้าง Prompt ที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพท์ได้ตามต้องการมากที่สุดจึงจำเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่แข็งแรงเช่นกัน

4. ทักษะการคิดวิเคราะห์

แม้ว่า Generative AI จะสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้และให้ผลลัพท์ออกมาตามที่เราต้องการแต่ AI ก็สามารถ “หลอนไปเอง” หรือเกิดอาการที่คนในวงการเรียกว่า “Hallucination” ขึ้นได้ เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีจริงขึ้นมาโดยเราไม่ตั้งแต่หรือไม่ได้สั่ง ไม่ตรงกับข้อมูลใดๆ ที่ AI ถูกสอน และข้อมูลเหล่านี้ยังดูมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ทำให้ง่ายที่ข้อมูลผิดๆจะถูกแพร่กระจายออกไป

ดังนั้น Prompt Engineer จึงต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อ fact-check ข้อมูลที่ AI ให้มาได้อีกชั้นหนึ่ง

5. มีความคิดสร้างสรรค์

หนึ่งในสิ่งที่ Prompt Engineer ที่ดีก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะต้องชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ หลายประกาศรับสมัคร Prompt Engineer ในต่างประเทศบ่างแห่งระบุเลยว่าต้องการคนที่มี “จิตวิญญาณความคิดสร้างสรรค์แบบแฮกเกอร์” กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ โมเดลที่นำมาเทรน AI ยิ่งมีขนาดใหญ่มากแค่ไหน AI ก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการทดลองคำสั่งที่แตกต่างกันออกไปก็สิ่งสำคัญที่ Prompt Engineer ควรที่จะมี

นั่นคือ 5 ทักษะสำคัญของ Prompt Engineer ที่แม้จะไม่ได้จบสายเทคหรือมีความเชี่ยวชาญสายเทคโนโลยีมาก่อนก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เพื่อที่จะเดินไปในเส้นทางของ Prompt Engineer ที่ดียิ่งขึ้น และจากนี้เชื่อว่าอาชีพ Prompt Engineer หรืออย่างน้อยทักษะ Prompt Engineer สำหรับอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะคงอยู่ต่อไปและไม่หายไปในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องทำงานร่วมกับ AI อยู่


  • 28
  •  
  •  
  •  
  •