เข้าใกล้โลกแห่งหุ่นยนต์มากขึ้น เมื่อร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นเตรียมใช้ VR ควบคุมหุ่นยนต์ให้บริการระยะไกล

  • 551
  •  
  •  
  •  
  •  

FamilyMart

โลกเข้าใกล้ความฝันที่จะมีหุ่นยนต์ในรูปแบบของ Humanoid พี่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเป็นที่ทราบกันว่าแนวคิดเรื่องหุ่นยนต์ Humanoid เกิดขึ้นมาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ที่หุ่นยนต์ฝั่งอเมริกาจะเน้นไปที่การทำงานทดแทนมนุษย์ ในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากเป็นหลัก

โดยร้านสะดวกซื้อ “แฟมิลี่มาร์ท (FamilyMart)” เชนร่นสะดวกซื้อรายใหญ่หนึ่งในสามของญี่ปุ่น ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทผลิตหุ่นยนต์ Telexistence ในโตเกียว เพื่อร่วมกันวางแผนในการศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีของ Telexistence โดยเฉพาะในการจัดเก็บสินค้าในร้าน FamilyMart

RemoteControlledVRRobot

การศึกษาดังกล่วทำให้เกิดการใช้หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล โดยพนักงานจะใช้อุปกรณ์ VR ในการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ร้าน นอกจากนี้ยังช่วยให้ร้านค้าลดปัญหาการจ้างคนในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่สามารถหาคนพื้นที่มาทำงานได้หรือเป็นงานที่คนในพื้นที่ไม่สนใจ เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานข้ามจังหวัดได้

Robotic VR

สำหรับการทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าว จะเริ่มติดตั้งในร้านค้า FamilyMart เฉพาะในกรุงโตเกียว โดยมีเป้าหมายในการติดตั้งหุ่นยนต์ถึง 20 สาขาภายในปี 2565 และการขยายการติดตั้งไปยังสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมหลังการทดลองเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โดย FamilyMart ที่ญี่ปุ่นจะยังคงรักษามารยาทที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการช้อปปิ้งแม้จะมีการใช้หุ่นยนต์ก็ตาม

 

Source: Japan Today


  • 551
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา