4 วิธีเขียนหัวข้อ E-mail Marketing ให้คนเปิดอ่าน

  • 894
  •  
  •  
  •  
  •  

ในฐานะที่คุณต้องทำการตลาดในตอนนี้ การเข้าใจเรื่อง Automation Marketing นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะจสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างมากในการทำการตลาดที่นำหน้าคู่แข่งและนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือถูกใจได้ทันที ทำให้สามารถจบการขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเอามาดูแลลูกค้าของตัวเองให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยืนยาว สร้างการกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำในสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ จนถึงสามารถให้ผู้บริโภคไปบอกต่อสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ มาเป็นผู้บริโภคอีกได้ด้วย การที่จะทำแบบนี้ใน Automation Marketing ได้่นั้น จะเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก นั้นคือ E-mail Marketing

gmail_convergence_consumer_image_2-640x360

E-mail Marketing นั้นเป็นพื้นฐานของการทำ Automation Marketing เป็นอย่างมาก เพราะการติดต่อกับผู้บริโภคหรือลูกค้าตัวเองเป็นส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นผ่าน E-mail เหล่านี้เอง ซึ่งทำให้การเข้าใจว่าจะทำ E-mail อย่างไรให้คนเปิด และได้ผลนั้นเป็นเรื่องสำคตัญอย่างมาก ลองนึกภาพว่า E-mail นั้นเป็นการออกเดทครั้งแรกระหว่างชายหญิง ส่ิงสำคัญคือต้องสร้างความประทับใจในการเปิดตัว จนทำให้เกิดการอยากรู้และบทสนทนาต่าง ๆ ได้ สร้างความน่าเชื่อถือและการไว้ใจ พร้อมทั้งสร้างความอยากรู้ให้เกิดการค้นหาต่อไปได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความประทับใจและการสร้างให้เกิดการอยากรู้จนต้องคุยกัน นั้นก็คือ หัวข้อของ E-mail นั้นเอง ซึ่งถ้าหัวข้อไม่ดี ไม่น่าสนใจก็จะไม่เปิดอ่าน ร้ายไปกว่านั้นอาจจะกลายเป็นขยะหรือ Spam ไป แต่ถ้าดีมาก E-mail นั้นได้ก้าวข้ามประตูแรกไปแล้วในการสร้างความประทับใจ การอยากรู้และทลายกำแพงที่กั้นความสัมพันธ์ทิ้ง  ทำให้มีสิทธิที่ E-mail จะได้ผลเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้นักการตลาดลสามารถทำ E-mail Marketing ได้ดี วันนี้จึงมีวิธีการเขียนหัวข้อ E-mail 4 แบบมาแนะนำ

1. Get to the point : Steve Jobs นั้นเคยกล่าวชื่นชอบาไตล์งานออกแบบของสถาบันออกแบบเยอรมัน Bauhaus ที่มีแนวคิดว่า “Less is more.” ทำให้ Apple นั้นปรับเอาแนวคิดนี้มาใช้กับองค์กรตัวเองในการออกแบบสินค้าและบริการว่า “Simplicity is the ultimate sophistication.” หรือความเรียบง่ายนั้นเป็นขั้นสุดยอดของความซับซ้อน และในกรณีนี้ Steve Jobs เอามาใช้กับทุกอย่างในการที่จะบอกอะไรตรง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ไปเลย ซึ่งในครั้งหนึ่ง Steve Jobs ได้ส่ง E-mail ไปหา CEO Google มีหัวข้อว่า “Google recruiters calling into Apple.” โดยเป็นการบอกเตือนทาง Google ตรง ๆ ว่า HR Google กำลังล้ำเส้นในการพยายามดึงคน ของ Apple ไปทำงาน

Screen Shot 2561-09-29 at 21.21.56

ซึ่งตัวอย่างของการใช้ E-mail บอกตรง ๆ แบบนี้เป็นข้อดีอย่างมาก ทำให้ผู้รับสารนั้นรับรู้ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายว่ากำลังมีความต้องการอย่างไร และอยากให้ทำอะไรต่อไปตามเนื้อ E-mail ที่ได้เขียนมาอีกด้วย

2. ใช้ Personalise : ลองจินตนาการว่าถ้ามีใครเลือกชื่อคุณในที่สาธารณะหรือท่ามกลางผู้คน คุณจะหันไปหาไหม ถ้าหันไป แสดงวว่าหลักการ Personalised นั้นใช้ได้กับคุณ เพราะด้วย Personalisation นี้จะทำให้เกิดภาวะเหมือนการเรียกชื่อท่ามกลางผู้คนมากมาย ทำให้เกิดการดึงดูดความสนใจของคุณมา และอาจจะทำให้เกิดการสอบถามหรือเข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้เลย ซึ่งกระบวนการใช้ Personalised ที่ดีคือการรู้จักชื่อจริง หรือชื่อเรียกของคนที่นักการตลาดกำลังส่ง E-mail นั้น ๆ ไป ทำให้ผู้รับรู้ว่านี้คืออีเมล์ที่ส่งมาหาโดยเฉพาะ จากคนที่รู้จักจริง

Screen Shot 2561-09-29 at 21.27.06

นอกจากจะใช้ชื่อแล้ว ยังสามารถเพิ่มการ Personalised ได้แบบต่าง ๆ เช่นใส่ความชอบ ชื่อเมืองที่อยู่ ด้วยการใส่ใจและปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนี้จะสามารถทำให้อีเมล์ถูกเปิดอ่านได้โดยง่าน

3. ใข้การเตือน : อีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจในการทำหัวข้ออีเมล์ก็คือ การส่งอีเมล์เพื่อย้ำเตือนความจำ สำหรับใครที่เคยซื้อสินค้าผ่านบริการ E-commerce ต่างประเทศต่าง ๆ เช่น Amazon ส่วนใหญ่ E-mail เหล่านี้จะถูกทิ้งลงถังขยะไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยมันจะถูกอ่านต่อ ซึ่งเป็น E-mail ที่คุณสนใจและย้ำเตือนถึงสิ่งที่คุณกำลังสนใจ ทำให้กระตุ้นให้เกิดการซื้อได้หรือเปิดอ่านอีเมล์ได้

ด้วยการใช้ E-mail ย้ำเตือนแบบนี้ ผสมผสานกับการใช้โปรโมชั่น หรือสิ่งที่น่าสนใจจะสามารถสร้าง Call To Action ที่ได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจไปอีก หรืออาจจะใช้วิธีย้ำเตือนถึงเทศกาลต่าง ๆ ที่กำลังมาทำให้จับความสนใจว่าอยากจะบอกอะไรในอีเมล์ได้อีก

Screen Shot 2561-09-29 at 21.28.26

4. ถามคำถาม : แบบสุดท้ายคือการตั้งคำถาม ด้วยการทำหัวข้อ E-mail ในรูปแบบการตั้งคำถามนี้จะช่วยในการสร้างการอยากรู้อย่างมากสำหรับคนรับ e-mail เพราะจะทำให้คนรับนั้นอยากรู้ว่า แล้วมีอะไรในอีเมล์นี้ที่จะบอกตัวเอง การใช้คำถามในการตั้งเป็นหลักการที่สำคัญในการทำงานเขียนที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยการใช้ 5W+1H นั้นคือ What, When, Where, Why, How เข้ามาในการตั้งคำถาม ด้วยวิธีการนี้จะทำให้สามารถจับความสนใจ และกระตุ้นความอยากรู้ของคนรับ E-mail จนเปิดอ่านได้เลย


  • 894
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ