5 เทคนิคเชื่อมโลก Traditional Media กับ Digital Marketing

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคเศรษฐกิจกำลังถดถอยทั่วโลกและการตลาดนั้นมีการแข่งขันรุนแรงมาก พร้อมทั้งนักการตลาดนั้นยังมีหน้าที่ต้องหาทางที่จะทำให้การตลาดตัวเองนั้นเติบโตได้ สิ่งหนึ่งที่ทำได้เพื่อการแก้ไขปัญหานี้คือการที่นักการตลาดนั้นคือการที่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด และมองสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในการตลาดว่าจะมีทิศทางอย่างไรให้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ดีขึ้นมา ซึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเทคโนโลยีนั้น ทำให้การทำการกลยุทธ์ทางการตลาดต้องเปลี่ยนไปด้วย จากที่เคยทำการตลาดแยกกันระหว่างสื่อดั้งเดิมกับสื่อดิจิทัล ในตอนนี้นักการตลาดต้องสามารถเชื่อมโยงสื่อทั้ง 2 สื่อเข้ามาด้วยกันให้ได้ขึ้นมา

ในช่วงยุคต้นของการทำการตลาดนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่จะแยกระหว่างการทำการตลาดบน Digital กับการทำการตลาดในสื่อแบบดั้งเดิมออกจากกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้บริโภคนั้นเกิดขึ้น ปัจจุบันนักการตลาดส่วนใหญ่ก็จะหันมาเทงบประมาณลงในสื่อดิจิทัลอย่างมาก แต่ในต่างประเทศและในทางการตลาดที่ Effective สุดนั้น ไม่ใช่การเทเงินลงไปในสื่อหนึ่ง สื่อใดจนหมด แต่คือการพยายามใช้สื่อให้สามารถช่วยส่งเสริมกันได้ หรือเชื่อมโยงกันให้สื่อเหล่านั้นเข้าไปแทรกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันผู้บริโภคได้ขึ้นมา ซึ่งทำให้การเชื่อมระหว่างสื่อ Traditional กับ Digital เข้าด้วยกันจึงมีความจำเป็นที่นักการตลาดจะต้องเรียนรู้ และนี้คือ 5 วิธีที่นักการตลาดสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้

1. Billboard + Geo-location

การทำการตลาดแบบหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่สามารถเชื่อมโลก Traditional กับ Digital เข้ากันได้ คือการใช้สื่อที่ทุกคนมองข้ามอย่าง billboard หรือ OOH ที่วางตามถนนหรือป้ายตามที่ต่าง ๆ นั้นมาทำให้เป็นประโยชน์ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นที่สามารถทำ Target บุคคลในระดับพื้นที่ได้ ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างป้ายโฆษณาตามที่ต่าง ๆ กับ Geolocation นั้นทำให้ได้สะดวกขึ้นอย่างมาก

2014-06-04_20-43-47

ด้วยวิธีการง่าย ๆ คือใครที่เข้าใกล้โฆษณาที่คุณวางไว้บริเวณ billboard หรือ OOH ก็กำหนดให้สามารถส่งโฆษณาหรือ notification ต่างๆ เข้าไปยังอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมายังที่ร้านเพิ่มมาขึ้น หรืออาจจะส่งโปรโมชั่นตามไป พร้อมบอกว่าร้านหรือบริการอยู่ไหนก็ได้ เพื่อทำให้เกิดการนึกถึงแบรนด์ในภายหลังตามมาทันที

2. Magazine + Digital Content

หลาย ๆ คนบอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นตายแล้วอย่างแน่นอน เพราะสื่อออนไลน์นั้นขึ้นมาแทนสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ แต่ในความเป็นจริงในต่างประเทศนั้นสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ สำนักก็ยังอยู่ด้วย ด้วยระบบสมาชิกและเนื้อหาที่อ่านไม่ได้ที่ไหนขึ้นมา ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้กลายเป็นสื่อที่สำคัญอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีเงินและมีความเป็นเฉพาะเจาะจงอย่างมาก

WEB_Devices2017

ดังนั้นการทำการตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกลุ่มผู้อ่านที่มีความเฉพาะตัวเช่นนี้จะสามารถส่งเสริมการทำการตลาดของนักการตลาดได้อย่างดี ด้วยการเจาะกลุ่มความต้องการที่มีเฉพาะนี้ได้ แล้วเชื่อมต่อไปยัง Online Content อื่น ๆ ขึ้นมา เพื่อดึงให้เกิดการเก็บ Data เพิ่มเติมมาใช้ในการตลาดได้

3. หนังสือพิมพ์ + Online Ads

เช่นเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่คนบอกว่าตายแล้ว การใช้หนังสือพิมพ์นั้นกลับกลายเป็นที่ถดถอยอย่างมากสำหรับนักการตลาดในปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็หันไปหาอ่านข่าวในช่องทางออนไลน์ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ยังมีหนังสือพิมพ์อีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถเอามาเชื่อมกับสื่อ Digital ได้เช่นกัน

ePaper

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนท้องถิ่นได้อย่างดี และมีข่าวที่คนท้องถิ่นสนใจมากกว่าข่าวกระแสหลักที่อยู่ห่างไกลตัวเอง ทำให้นักการตลาดนี้สามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์นี้เชื่อมกับการทำ Online ads แบบเจาะพื้นที่ก็ยังได้ ทำให้สามารถเชื่อมออนไลน์และออฟไลน์กับท้องถิ่นให้ดีมากขึ้นไปอีก

4. TV + Video Ads

เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะในรายการต่าง ๆ ได้ขึ้นมา  ซึ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคใช้เครื่องมือดิจิทัลกับการดูโทรทัศน์นั้น ก็สามารถทำการเชื่อมข้อมูลโฆษณาทางทีวี ทำให้เกิดการย้ำเตือนในช่วงโฆษณานั้น ๆ ในทีวีได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น หรือจะสามารถทำเนื้อหาที่ขยายผลจากโฆษณาหรือในรายการทีวีที่นักการตลาดวางเอาไว้ก็ได้

5. Radio + Streaming Ads

สุดท้าย รายการวิทยุที่ผู้คนนั้นหันไปฟัง Streaming Service เพิ่มขึ้น ก็สามารถเชื่อมการทำโฆษณาทั้งในรายการวิทยุ และ Streaming Service ทำให้สื่อโฆษณาของคุณนั้นสามารถแทรกตัวเข้าไปอยุ่ในระหว่างการเดินทางในรถ จนถึงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่ชอบฟังรายการคลื่นวิทยุนั้นได้อีกด้วย


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE