สื่อสารให้ถูกทาง กับช่องทางและดาต้า ผ่าน Omnichannel

  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับคนทำ E-commerce หรือ Retail Marketing นั้น คำว่า Omnichannel คงต้องเคยผ่านตาและหูมาอย่างมากในปัจจุบันนี้ ทำให้นักการตลาดที่เพิ่งมาทำการตลาดผ่านวิธีนี้กำลังตื่นตัวอย่างมาก และหาทางที่จะเรียนรู้ว่าการทำ Omnichannel นั้นเริ่มต้นอย่างไรขึ้นมา เพื่อให้ได้ผลกลับมาต่อยอดขายทางการตลาดนั้นให้ได้มากที่สุดขึ้นมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำ Omnichannel นั้นไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือ แต่เป็นการวางแผนอย่างมากว่าควรจะทำการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงที่สุดได้อย่างไร

Omnichannel นั้นเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่หลาย ๆ แบรนด์นั้นอยากจะทำอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะแบรนด์ที่ทำ E-commerce เองขึ้นมา เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นได้ดีกว่าวิธีอื่นอย่างมากมาย และทำให้เกิดประสิทธิภาพการขายขึ้นมาได้อย่างดี ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยนักการตลาดให้สามารถทำ Ominichannel ได้ดีขึ้นมา วันนี้ผมจึงมี 6 ขั้นตอนที่นักการตลาดควรเรียนรู้ในการที่จะทำ Omnichannel ของตัวเองให้เกิดขึ้นมาได้

1. เลือกช่องทางการสื่อสารให้ถูกต้อง

การทำ Omnichannel Marketing. นั้นไม่ต่างจากการตลาดอื่น ๆ ที่ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเป็นใคร และสื่อสารอยู่าช่องทางไหน แต่ละช่องทางกลุ่มเป้าหมายนั้นใช้งานอย่างไร ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้นักการตลาดนั้นสามารถเข้าใจได้ว่า Channel ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาอยู่ในการตลาดนั้นจะทำงานอย่างไร และเชื่อมโยงเนื้อหาและช่องทางเหล่านี้เข้ามาในการทำงานได้อย่างไรขึ้นมา

Improving-Omnichannel-Experience-1

ทั้งนี้เพื่อช่วยนักการตลาดให้ง่ายขึ้น การสร้าง Buyer Persona จะทำให้เข้าใจว่าช่องทางที่จำเป็นในการสื่อสารผ่านทาง Omnichannel นี้สุดท้ายแล้วจะเหลืออะไรบ้าง และช่องทางสุดท้ายที่จะนำกลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้านั้นควรจะเป็นอะไรต่อไป เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดออกมา

2. ระวังการทำ Omnichannel ที่จะมีผลต่อการสื่อสาร

เมื่อเริ่มทำ Omnichannel Marketing สิ่งหนึ่งที่ควรต้องระวังอย่างมากคือการทำ Content ที่จะผ่านช่องทางนี้ เพราะด้วยความที่มันเป็น Omnichannel นี้เอง ทำให้เนื้อหาที่ทำขึ้นมานั้นไม่สามารถทำแบบเดิมได้ หรือทำแบบทั่ว ๆ ไปได้ เพราะ Omnichannel คือการสื่อสารแบบ Personalised กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะคุยเลย

ดังนั้นการเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำลังสื่อสารแต่ละคนนั้น มีความชอบ มีความต้องการ หรืออ่านเนื้อหาแบบไหน จะทำให้นักการตลาดสามารถสร้างการสื่อสารหรือ Content. ที่เฉพาะเจาะจงต่อคน ๆ นั้นที่กำลังสื่อสารมาได้ พร้อมทั้งสร้างเนื้อหาที่ตรงใจกับคนที่กำลังสื่อสารได้อย่างทันทีขึ้นมา

3. การทำ content ให้เข้าถึง Journey ให้ดี

ความเข้าใจของการทำ Omnichannel นั้นต้องลงลึกถึงระดับการที่เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายหรือคนที่กำลังสื่อสารด้วยนั้นมี Journey อย่างไร นอกจากที่ Content นั้นต้องออกแบบให้มีความ Personalised ในแบบต่าง ๆ แล้ว ต้องออกแบบให้ตรงกับ Journey นั้น ๆ ด้วยของทางผู้บริโภค

Resize-e-commerce-trend_17

นั้นทำให้ Content ที่สร้างขึ้นมา ต้องอยู่ถูกที่ ถูกเวลา จังหวะ และถูกคน อีกด้วยทำให้การทำ Omnichannel ในขั้นนี้ต้องใช้เวลาอย่างมากในการวางแผนว่า เนื้อหาแบบไหน ที่ควรจะอยู่ Consumer Journey ตรงไหนขึ้นมา

4. ให้คุณค่าและเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์ได้ตลอด

สิ่งสำคัญไม่ว่าจะทำการตลาดแบบไหนก็ตามในยุคนี้คือการให้คุณค่ากับผู้บริโภคขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ได้รู้สึกเสียเวลากับการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในยุคที่ Content ต่าง ๆ เกิดขึ้นมารอบตัวนี้

ด้วยการสร้าง Content ที่มีคุณค่านั้นยังไม่พอ แต่ต้องมีการวางแผนวาง Content นั้นจะอยู่ในดิจิทัล และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ตกเทรนด์ หรือไม่สามารถใช้ได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป เนื้อหาเหล่านี้ต้องมีคุณภาพสูงอย่างมาก และต้องการความใส่ใจในการผลิตอย่างมาก

5. เอา Data มารวมอยู่ที่เดียวกัน

ในยุคนี้การมีข้อมูลนั้นสำคัญอย่างมาก และในการทำ Omnichannel Marketing นั้นสิ่งสำคัญของการทำ คือการเก็บ Data นั้นเข้ามาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นและเห็นข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการเก็บ Data เอาไว้รวมเป็นที่เดียวกัน จะสามารถทำให้เกิดการจัดการที่ง่ายขึ้นอย่างมาก แล้วเอามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบขึ้นมา

6. ลงทุนในเครื่องมือที่จะเข้าถึงผู้บริโภค

สุดท้ายของการทำ Omnichannel ให้มีประสิทธิผลคือการลงทุนกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะทำให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเครื่องมือในการเผยแพร่ Content หรือช่วยจัดการ Content ต่าง ๆ ให้เกิดเป็น Personalised Content แล้วส่งไปยังช่องทางผู้บริโภคที่กำลังต้องการได้ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและทำให้การตลาดผ่านวิธีการนี้ได้ผลขึ้นด้วย


  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE