Digital Transformation คำร้อนแรงในยุคนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดอย่างที่คิด

  • 327
  •  
  •  
  •  
  •  

ในบทความก่อนหน้านั้นผมได้เคยมาเล่าเรื่อง Digital Transformation ที่ใช้ในระดับบุคคลเช่นใน Agency เอง และในระดับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งประเด็นเรื่อง Digital Transformation นั้นมีหลาย ๆ คนนั้นเข้าใจผิดไปเยอะว่าเป็นแค่เรื่อง Marketing หรือกระบวนการทำงาน แต่แท้จริงแล้วมันคือกระบวนการคิดหรือ mindset นั้นเองที่จะเอา Digital นั้นมาใช้ในองค์กรทุกภาคส่วนอย่างไร และทำให้องค์กรนั้นอยู่รอดและเติบโตไปในอนาคตได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การใช้ Digital แบบทั่วไปนั้นเอง

AAEAAQAAAAAAAATRAAAAJDViOTI5NWMxLWQwZDEtNDM0Ni05NjUxLTIwMzBiZTQ3ZmNlMg

คำว่า “Digital Transformation” ในตอนนี้ถูกใช้อย่างมากมายในประเทศไทย และอย่างที่รู้กันตามแบบประเทศไทยในการใช้คำ คำไหนที่มีความหมายสามารถให้ประโยชน์เข้าตัวได้เราจะนำมาใช้กันซึ่งทำให้คำว่า Digital Transformtaion คือการมี asset ที่เป็น digital ขององค์กร หรือการทำ product หรือ channel ที่เป็น digital ออกมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เว็บไซต์จนถึงการทำ social media

“Digital Transformation” นั้นในความจริงแล้ว เป็นอีกคำที่หมายถึงการทำการเปลี่ยนแปลงหรือผ่าตัดทางธุรกิจตัวเอง โดยการใช้ digital นั้นมาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรตั้งแค่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการในตำแหน่งล่างสุด ซึ่งด้วยการที่เป็นเช่นนี้องค์กรที่ทำ Digital Transformtation สำเร็จแล้วจะไม่มีตำแหน่งที่เป็น digital specialist หรือใช้คำว่า digital marketing อีกเลย เพราะมันคือส่วนหนึ่งองค์กรไปแล้ว

Components_of_digital_disruption_in_banking-565x442

การทำ Digital Transformation นั้นการที่จะเริ่มได้นั้นคือการที่ผู้บริหารสูงสุดนั้นต้องเริ่มเห็นความสำคัญในการที่จะผ่าตัดองค์กรครั้งนี้ และนี้คือปัจจัยสำคัญเพราะการที่ผู้นำองค์กรสูงสุดนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงและสั่งในระดับ Top-down ลงมาย่อมมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้นำองค์กรนั้นจะต้องหาทางที่จะทำให้พนักงานระดับบริหารเริ่มเห็นความสำคัญ หรือการสร้างการโน้มน้าวให้พนักงานที่เก่าแก่หรือคนที่มีความสำคัญเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรนี้  ทั้งนี้การทำ Digital Transformation ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคลากรของแต่ละคนลงมาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา

Digital-transformation-digital-can-reshape-every-aspect-of-the-modern-enterprise-source-McKinsey

สิ่งที่ทำให้ Digital Transformation นั้นแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั่วไปคือการที่วัฒนธรรมองค์กรนั้นเปลี่ยนไปด้วย โดยที่วัฒนธรรมองค์กรนั้นจะปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจและการทำงานทั้งหมดผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา ที่ทำให้การทำงานหรือช่วยให้การทำงานนั้นดีขึ้น ซึ่งนี้ก็เหมือนกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่หลาย ๆ คนนั้นเจอในชีวิตประจำวัน และทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้นดีขึ้น แรก ๆ ในการรับเทคโนโลยีนั้นจะมี Learning Curve แต่เมื่อชินหรือปรับตัวได้แล้วกระบวนการเรียนรู้จะเร็วและง่ายขึ้น แล้วทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้นสะดวกมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้การทำ Digital Transformation ในช่วงแรก ๆ นั้นย่อมต้องมีความยากลำบากในการทำให้คนในองค์กรเปลี่ยนแปลงความคิดเพราะเป็นการไปล้มล้างกระบวนการทำงานแบบเดิม หรือ comfort zone ของพนักงานเหล่านั้น แต่เมื่อพนักงานที่ปรับตัวได้และเริ่มกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาจะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเอง และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญของการทำ Digital Transformation ที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงความคิดของ พนักงาน ให้มีวัฒนธรรมที่ออกจาก Comfort zone เพื่อเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (ข้อดีคือพนักงานที่ปรับตัวไม่ได้ หรืออยู่แบบเช้าชามเย็นชาม ก็จะออกไปเอง เมื่อวัฒนธรรมองค์กรนี้ไม่เหมาะกับเค้า)

initiating_digital_transformation_the_journey

ด้วยการใช้ Digital Transformation นี้จะทำให้สามารถคิดในรูปแบบที่ทำให้องค์กรนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ด้วย เพราะทำให้กระบวนการที่ล่าช้าหรือกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นลดลง เช่นการบริการหลังการต่าง ๆ แบบ Call Center หรือการทำเรื่องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคในทุก ๆ customer journeys การปรับเปลี่ยนเช่นนี้ทำให้องค์กรสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค Digital นี้ได้ด้วย ซึ่งด้วยการใช้ Digital ต่าง ๆ ภายในองค์กร ทำให้ข้อมูลของผู้บริโภคในยุค Digital สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การจะรับพนักงานหรือบุคลากรเข้ามาด้วยการใช้ Digital นี้ก็สามารถหา Candidate ที่มีความน่าสนใจขึ้นมาได้

Digital-Transformation

ทั้งนี้การทำ Digital Transformation ไม่ใช่โครงการในชั่วพริบตาหรือเริ่มทำแล้วจะเห็นผลอย่างทันที เพราะเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนความคิดคนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดขึ้น ซึ่งในองค์กรต่างประเทศเองจะใช้วิธีการที่เริ่มจากการรับคนที่เข้าใจ Digital มาเป็นผู้บริหารและเริ่มจากการทำจากหน่วยงานเล็ก ๆ เพื่อเป็นต้นแบบ ขยายไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งเมื่อ Implement ได้แล้ว องค์กรคุณจะสามารถเติบโตได้ไว และเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่าย พร้อมทั้งการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นมากอีกหลายเท่าตัว

Copyright © MarketingOops.com


  • 327
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ