เริ่มต้นสร้าง Social Media Strategy อย่างไรให้แข็งแกร่ง

  • 215
  •  
  •  
  •  
  •  

ในตอนนี้หลาย ๆ องค์กรนั้นเริ่มมีการขยันตัวในการทำการตลาดทางดิจิทัลที่เปลี่ยนไป จากเมื่อในอดีตนั้นจะต้องจ้างเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างกลุยทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาดดิจิทัล แต่เมื่อมาในถึงปัจจุบันนี้แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มมองเห็นว่างานบางอย่างนั้นควรทำกันภายในจะได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุด หรือมีการประหยัดงบประมาณในการทำงาน เลยดึงการทำการตลาดทางดิจิทัลบางส่วนนั้นกลับมาจากเอเจนซี่ ซึ่งหนึ่งในงานนั้นคือการดูแล Social Media นั้นเอง

social-media-strategy-expo-2015-milano-october-2014-6-638

งาน Social Media ในปัจจุบันนั้น แข่งกันที่ความเร็วในการดูแลลูกค้า การมีความรู้เชิงลึกของแบรนด์หรือสินค้าตัวเอง เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถเอาเรื่องราวของแบรนด์หรือสินค้าที่ทุกคนยังไม่รู้มาสร้างเรื่องราวที่เข้าไปจับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้คนของแบรนด์หรือคนที่ดูแลสินค้านั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องแบรนด์กว่ามาก เมื่อเทียบกับเอเจนซี่ ซึ่งถ้าคุณกำลังเป็นคนของแบรนด์และต้องเริ่มมีความรับผิดชอบในการสร้างทีม Social หรือดูแล Social ขึ้นมา แน่นอนคุณย่อมมีคำถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีในการสร้างกลยุทธ์ Social Media ขององค์กรขึ้นมา ซึ่งวันนี้ผมมีแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ Social Media ขององค์กรให้แข็งแกร่งมานำเสนอ

 1. เริ่มต้นจากกลยุทธ์การตลาดขององค์กร : การที่จะสร้างกลยุทธ์ social media ให้ดีได้นั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรนั้นคืออะไร และกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อสร้างให้กลยุทธ์ social mediaที่ทำออกมานั้นส่งผลไปยังเป้าหมายโดยรวมทางการตลาดด้วย หลาย ๆ ครั้งองค์กรล้มเหลวหรือทำ Social Media ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะว่าการวางกลยุทธ์ social media ขององค์กรนั้นไม่สอดคล้องหรือไปคนละทิศคนละทางกับการทำธุรกิจขององค์กรเอง สื่อสารกันคนละแบบไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคออกมาอีกด้วย ทั้งนี้นักการตลาดที่จะเริ่มสร้างกลยุทธ์ social media ของตัวเอง ควรตรวจสอบก่อนว่ากลยุทธ์การตลาดขององค์กรของคืออะไร เป้าหมายภาพรวมทางการตลาดทั้งหมดจะทำอย่างไรต่อไปอีกด้วย

2ba20955cf1092d718ed9e7358b58d81

2. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรตัวเอง : การที่จะสร้างกลยุทธ์ social media ให้ดีนั้น คือการสะท้อนภาพลักษณ์ของตัวองค์กรออกมาด้วย เช่นถ้าองค์กรคุณเป็นแบบอนุรักษ์นิยม การแสดงออกของกลยุทธ์หรือการสื่อสารทาง social media ของคุณจะออกมาในรูปแบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก หรือถ้าคุณมีวัฒนธรรมองค์กรแบบสนุกสนาน จะทำให้การสื่อสารทาง Social Media ของคุณออกมาสนุกสนานได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถสร้าง Social Media ที่สามารถสะท้อนตัวตนได้หรือรู้ว่าจะปรับให้กับออนไลน์ได้มากแค่ไหน การเอาคนของทุก ๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดบทบาทว่าภาพลักษณ์จะเป็นอย่างไร นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่ทำให้ภาพลักษณ์ social media คุณนั้นชัดเจน

3. สร้างทีมและกำหนดนโยบาย : เมื่อคุณต้องสร้างทีม social media ขึ้นมา การสร้างทีมจากคนภายในและภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะคุณจะสามารถผสมทักษะความรู้ของคนภายใน ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์และการเข้าใจสื่อออนไลน์ของคนภายนอกได้ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้ทุก ๆ คนขององค์กรนั้นมีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดการหรือร่วมทีม Social media นี้ ซึ่งแน่นอนเมื่อมีทุกคนมาร่วมและพนักงานที่ใช้. Social media ก็เป็นหนัาตาขององค์กร การมีนโยบายการใช้งาน Social media policy เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้งาน Social media ที่อาจจะส่งผลถึงองค์กร ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ นั้นจึงต้องมีความสำคัญขึ้นมา

MG_08771

4. เริ่มกำหนดกลยุทธ์ social media และดำเนินการเรื่องเนื้อหา : เมื่อเข้าใจการตลาดองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสร้างกลยุทธ์ Social Media ขึ้นมาก็สามารถทำขึ้นมาได้ โดยการหาว่า concept ในการสื่อสารในแต่ละช่องทาง social media ขององค์กรคืออะไร ที่จะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถสร้าง Strategy ของการสื่อสารใน Social แต่ละช่องทางซึ่งจะมากำหนดหัวข้อในการสื่อสารอีกต่อไปด้วย ทำให้ในที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่า เนื้อหาที่ต้องสื่อสารจะมีอะไรบ้าง และควรเตรียมเนื้อหาแบบไหนที่จะมาสร้างเรื่องราวใน Social media ต่อไป

5. อย่าลืมวัดผล และเชื่อม eco-system : สิ่งสำคัญของการทำการตลาดคือการที่ต้องมีตัวชีวิตที่ดี ว่าทำไปแล้วได้ผล หรือไม่ได้ผลออกมา ซึ่งการตั้งเป้าหมายของการทำกลยุทธ์ Social Media นั้นควรตั้งการวัดที่มีลักษณะทั้งแบบทั่วไป และเชิงลึกออกมาว่า Social Media ที่ทำส่งผลไปถึงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรอย่างไร เพื่อที่จะทำให้รู้ได้ว่าทำไปแล้วมีอะไรที่ต้องปรับปรุงต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้สิ่งที่ควรทำ คือการเชื่อมโยงกิจกรรมในออนไลน์ทั้งหมดออกมาให้เข้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานออกมา


  • 215
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ