สุดยอดทีมการตลาด ควรเป็นอย่างไร

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำธุรกิจนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าหรืออยู่รอดได้ สิ่งสำคัญคือการทำการตลาด และสิ่งที่จะทำให้การตลาดนั้นสามารถทำได้ดีมากนั้นคือการมีทีมการตลาดที่ดี ด้วยการมีทีมการตลาดที่ดีนั้นสามารถส่งผลต่อบริษัทได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของบริษัท การเติบโตของบริษัท รวมถึงการที่สามารถดึงคนเก่ง ๆ ให้อยู่ทำงานด้วย

roles-in-marketing-12-728

การที่จะทำทีมการตลาดที่ดีนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในการสร้างทีมหรือบ่มเพาะทีมที่เจ๋งนั้นขึ้นมา ซึ่งทีมการตลาดแต่ละที่นั้นก็มีวัตถประสงค์ที่แตกต่างกัน ยิ่งในยุคนี้ที่สื่อการตลาดนั้นมีหลากหลาย และการทำการตลาดนั้นที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนโครงสร้างกับการบริหารจัดการทีมการตลาดใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งทำให้ยุคใหม่นี้เราขึงเห็นทีมการตลาดที่สามารถแตกตัวย่อย ๆ ไปอีกและมีตำแหน่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากมายเช่น Chief Digital Officer, Chief Growth Officer, Chief Customer Officer เพื่อตอบสนองการตลาดในยุคใหม่นี้ การที่จะรู้ว่าทีมการตลาดที่แข็งแกร่งนั้นเป็นอย่างไร เราามารถศึกษาได้จากทีมการตลาดที่เจ๋ง ๆ ของต่างประเทศได้ ซึ่งทีมที่จะทำการตลาดได้ดีนั้นสิ่งสำคัญอย่างมากคือเรื่องการที่ Mindset ที่ถูกต้องซะก่อน และมีทักษะของการตลาดที่สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะกระหายในการเรียนรู้ และไม่เคยกลัวที่จะแชร์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนอื่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องมีการปรับตัว นอกจากนี้ทีมที่ดีนี้ต้องเข้าใจว่า ธุรกิจขององค์กรนั้นจะมุ่งไปทางไหน และทำงานให้สอดคล้องกับทางที่องค์กรจะมุ่งไปนั้น เมื่อรวมคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในทีมการตลาดแล้วนั้น จะทำให้ทีมนั้นขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนนั้นต่างรู้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองคืออะไร และสามารถทำงานสอดประสานกับหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ ได้อย่างดี รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือ ผลักดันแผนกต่าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการตลาดอีกด้วย

AAEAAQAAAAAAAAfcAAAAJGMzNTgwNTEwLTBmODItNGQ5Yy04NDM1LWExZGYwYTBiMTNmNg

นอกจากการสร้างทีม หาคนเข้ามาในทีมตามนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทีมการตลาดนี้ขึ้นมาให้มีความสามารถมากขึ้นไปอีก ดังนั้นหลาย ๆ ที่จึงมีโครงการที่อบรมนักการตลาดเหล่านี้ในแนวทางการทำการตลาดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ต่าง ๆ ที่เชิญมาสอน หรือส่งนักการตลาดเหล่านี้ไปเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้กลับมาเพื่อมาพัฒนาทีมที่บริษัต่อไป อีกวิธีการหนึ่งที่พัฒนาทีมได้อย่างรวดเร็วนั้นคือการได้คนเก่ง ๆ จากทีมการตลาดที่อื่นมาร่วมทีม หรือเสริมทัพด้วยคนเก่ง ๆ ในศาสตร์ใหม่ ๆ ทีเกิดขึ้นมาเช่นคนทำ Data Marketing, คนทำ Customer Journey หรือคนทำ Grwoth Hacking ตรงนี้เข้ามา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนั้นที่จะจับส่วนผสมตรงนี้ให้ลงตัวที่สุด และให้คนเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้  ซึ่งเมื่อถ้าคนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเข้ามาในทีมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ แต่ละคนนั้นจะอยากเรียนรู้ในความรู้ที่แต่ละคนมีมาอีกด้วย ทำให้ทักษะของคนในทีมนั้นผสมผสานและมีความเข้าใจในแต่ละศาสตร์เพิ่มมากขึนอีกด้วย

ภาพจาก www.chriskstreeter.com
ภาพจาก www.chriskstreeter.com

สิ่งสำคัญเมื่อมีทีมที่สุดยอดแล้ว การมีการประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานของทีมการตลาดนี้นั้นกลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย การมีการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กันในทีมการตลาดนั้นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน แต่การมีประชุมมากเกิดนไปนั้นอาจจะทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ ซึ่งหลาย ๆ คนคงประสบกับเหตุการณ์ที่ประชุมกันยาวนานและไร้ข้อสรุป รวมทั้งประชุมทุกวันและหลาย ๆ ประชุมต่อวันอีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่คนจะได้ทำงานนั้นกลับต้องมานั่งในห้องประชุม และทำให้ไม่เกิดงานที่ควรเกิดขึ้นมา ทั้งนี้สิ่งนี้เป็นการทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างมาก และการมีประชุมแบบประสิทธิภาพนี้เองที่จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้การประชุมที่มีประสิทธิภาพของการที่จะเอาทีมการตลาดเข้านั้นควรจะต้องรู้ว่า จะเอาทีมมาเกี่ยวข้องอย่างไร และทำไม รวมทั้งทีมจะได้อะไรและจะทำอะไรต่อไปอรกด้วย ซึ่งหากหัวข้อการคุยนั้นไม่สำคัญควรเลือกวิธีการอื่นในการสื่อสารแทนประชุม เช่นการส่งอีเมล์ หรือการคุยในกลุ่มแบบเล็ก ๆ ก่อน

ภาพจาก thinkbonfire.com
ภาพจาก thinkbonfire.com

สุดท้ายการที่จะสร้างทีมที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้ดีเช่นนี้นั้น สิ่งสำคัญคือการที่องค์กรนั้นต้องมีวิศัยทัศน์ในอนาคตต่อวัฒนธรรมองค์กรก่อน เพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนเก่งนั้นมาอยู่เพื่อทำงาน และบ่มเพาะความเก่งในการขับเคลื่อนบริษัทต่อไป ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้ควรเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวัฒนธรรมองค์กรในการเรียนรู้ ยอมรับปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย นอกจากนี้ยังต้องมีการเชื่อมการทำงานระหว่างแผนกที่จะช่วยทำงานกันให้บรรลุเป้าหมาย ทำเพื่อบริษัทร่วมกัน ไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง หรือเล่นการเมืองกันภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัทต้องเข้าใจและลงทุนให้เกิดขึ้น

ภาพจาก http://contentmarketinginstitute.com/
ภาพจาก http://contentmarketinginstitute.com/

ในยุคนี้การตลาดนั้นมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างมากมาย และคนที่วางแผนหรือทำกลยุทธ์นั้นกลายเป็นตำแหน่งที่จำเป็นในบริษัท การมีทีมที่ดีที่จะสร้างการตลาดที่ดีได้ ย่อมทำให้คุณเป็นผู้นำในการตลาดได้เลย

Copyright © MarketingOops.com


  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ