Neuromarketing เมื่อ Advertising และ Marketing กลายเป็นศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มากขึ้น

  • 138
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคที่การตลาดนั้นไปเร็วเช่นนี้ นักการตลาดต้องปรับตัวหลาย ๆ อย่างเพื่อทำการตลาดหรือเพื่อสร้างให้แบรนด์ให้กลายเป็นที่จดจำของผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้ผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการกำเนิดของสื่อใหม่ ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากผู้เสพสื่อ หลายเป็นผู้ผลิตสื่อ จากการแค่ฟังและพิจารณาอย่างเดียวกลายเป็นสามารถตอบโต้ได้ ด้วยการมาถึงของสื่อใหม่ ๆ นี้เองทำให้กลไกกลายเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นทุกวัน

darth-vader-sands-540x326

ยุคนี้ใคร ๆ นั้นก็สนใจศาตร์การตลาดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้วและเพิ่มมาเป็นกระแสกันตอนนี้ อย่างเช่น Content Marketing ที่เป็นศาสตร์การตลาดที่ใช้เนื้อหาต่าง ๆ พร้อมการวางเป้าหมาย การปล่อยและกระจายของเนื้อหา และวัดผลของเนื้อหานั้น ๆ หรือการใช้ Data Marketing ที่เป็นศาสตร์การใช้ช้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อกำหนดหรือปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดอย่าง Growth Hacking ที่เป็นการใช้เรื่องทั้ง Data Marketing และ Technology กับความเข้าใจในเรื่อง Brand ตัวเองเข้าไปเพื่อหาทางสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้นักการตลาดใหม่ ๆ หลาย ๆ คนอาจจะหลงลืมวิธีการหนึ่งที่ใช้กันมานานและพัฒนามาอย่างมากมายในปัจจุบัน ศาสตร์นั้นคือการทำ Neuromarketing นั้นเอง

neuromarketing

เมื่อปี 2015 ที่กำลังจะหมดลงมีศาสตร์หนึ่งที่พูดถึงเยอะตามมาจากเรื่อง Content Marketing และ Data Marketing นั้นคือ Neuromarketing เพราะด้วยการศึกษาผ่าน Neuromarketing นั้นทำให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคในระดับภาวะสมองในจิตมีสำนึกและจิตใต้สำนึกในการรับรู้ของการทำการตลาดนั้น ๆ ใน Agency ใหญ่ ๆ ที่เมืองนอกนั้นวิทยาศาสตร์แบบนี้นั้นเอามาใช้ร่วมกับการทำงานครีเอทีฟอย่างมากมาย ซึ่งด้วยความสามารถของ NeuroMarketing นั้นทำให้สามารถทำให้การตลาดนั้นมีข้อแตกต่างจากการไม่เข้าใจเรื่อง Neuromarketing ได้ทันที

campbell-neuromarketing

มีหลาย ๆ คนที่คิดว่าการตลาดและการทำโฆษณานั้นเป็นเรื่องการศิลปะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลไกที่ทำให้เกิดชิ้นงานทางด้านงานศิลป์ หรือ กิจกรรมทางการตลาดที่เข้าถึงคนได้นั้นคือความเข้าใจในกลไกของการทำงานด้านจิตวิทยาหรือการรับรู้ของผู้บริโภคและการเข้าใจการทำงานของสมองที่อยู่เบื้องหลังจิตวิทยานั้น ๆ  ดังตัวอย่างเช่นการทำ Brand Architecture ที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาในเรื่องการรับรู้สร้างตัวตนของ Myth Architypes ขึ้นมาและนักการตลาดนั้นเอาหลักการณ์นี้นำมาใช้ต่อในการสร้างแบรนด์ต่าง ๆ ทำให้แบรนด์ที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้บริโภคอยากฟังหรืออยากรับรู้มากขึ้น ทำให้ตัวตนของแบรนด์นั้นชัดเจนขึ้นมาเช่นกัน หรือแม้กระทั่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางชั้นวางสินค้า หรือกระบวนการจัดเรียงสินค้า พร้อมการทำโฆษณาต่าง ๆ ก็มีเบื้องหลังวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอยู่เช่นนี้

158-features-neuroscience-graphic-xl

เนื่องด้วยการเข้าใจความคิดของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญขึ้นมาทุกทีและการทำ Neuromarketing นั้นทำให้ความเข้าใจในการทำงานของสมองจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นการเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์หรือการตลาดที่ทำออกไป นั้นมีผลอย่างไรต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ต่อ Neuromarketing สามารถแสกนสมองและรับรู้ได้ว่าโฆษณาแบบไหนที่จะสร้างประสิทธิผลที่สูงสุดต่อการตลาดได้ หรือการเข้าใจเรื่องจิตวิทยาชองผู้บริโภคในเรื่องการให้รางวัลจากการออกมาของการตลาดเพลง หรือหากใครได้ดู TED Talk ของ Dan Ariely (คนเขียนหนังสือพฤติกรรมพยากรณ์) นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ได้ออกมาบรรยายเรื่องพฤติกรรมความผูกผันของผู้บริโภคต่อแบรนด์ที่เค้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมา เช่น Lego หรือ Ikea (ในไทยน่าจะคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ชายว่าคือกันพล่า) ว่าคนกลุ่มนี้จะให้คุณค่าในแบรนด์ที่ตัวเองต้องลงมือต่อเอง หรือลงมือทำเอง ทำให้เห็นค่าของแบรนด์นั้นมากกว่าปกติ

Neuromarketing-le-nerf-de-la-vente

แม้ว่า Neuromarketing จะดูมีผลอย่างมากในการตลาด แต่นักการตลาดหรือคนทำการตลาดหลาย ๆ คนก็ยังคงกังขากับการใช้ Neuromarketing เช่นกันเพราะหลาย ๆ ครั้งเองผลของ Neuromarketing นั้นก็ขัดแย้งกับผลทางการตลาดที่ได้รับกลับมาที่ไม่ประสบความสำเร็จหลาย ๆ อย่าง ๆ เพราะการไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องศึกษามากพอหรือใช้กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผิดไป

neuromarketing-2-728

การทำ Neuromaketing ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป แต่ผลจากการวิจัยออกมาส่วนหนึ่งทำให้เราเข้าใจภาวะการรับรู้และการทำงานของจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคมากขึ้น ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรต่อการตลาดที่ทำออกไปหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำออกไป ทำให้สามารถปรับปรุงวิธีการตลาดหรือสร้างสรรค์การตลาดที่เข้าใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น ซึ่งยิ่งประยุกต์เอา Neuromarketing มาใช้ร่วมกับการทำลองทางการตลาดอื่น ๆ ก็จะสามารถยิ่งได้ผลมากขึ้นไปอีก


  • 138
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ