4 สิ่งที่นักการตลาดควรต้องมีในการทำอาชีพการตลาด

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

สภาพการตลาดในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ทำให้นักการตลาดทุกคนนั้นต้องมีทักษะหรือพัฒนาความรู้ พร้อมนิสัยในการทำการตลาดแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเองเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดแบบ B2C, B2B เองก็ตามต่างก็ได้รับผลกระทบนี้หมดด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจของกลุ่มประชากร วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สิ่งที่เคยทำมานั้นทำได้ผลอยากขึ้นและสิ่งที่ทำในปัจจุบันก็เริ่มไม่ได้ผลในการเช้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน

ทักษะของการตลาดนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกระบวนการทำ Digital Marketing นั้นเริ่มมีผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะผู้คนเข้าไปอยู่ในออนไลน์กัน แถมยังสามารถวัดค่าต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่ชัดมากกว่าในรูปแบบเดิมที่เป็นตัวแทนทางสถิติที่เกิดขึ้นมา ด้วยตัวเลขต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เก็บออกมาได้นี้ทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจ Consumer Journey และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นไปอีก จนพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จะมาช่วยในการที่จะหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น จนถึงสร้างการขายกับลูกค้าขึ้นมา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปคือการที่นักการตลาดต้องเข้าใจว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นคืออะไร และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคที่จะได้รับกลับไปคืออะไร เพื่อสร้างและรักษากลุ่มลูกค้าตัวเองให้ไว้ได้นั้นเอง ด้วยการที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคนี้ได้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด นี้คือ 4 สิ่งที่นักการตลาดในปัจจุบันต้องมีติดตัวเอาไว้

Empathy-definition

1. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา : ทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากที่นักการตลาดต้องมีในปัจจุบันเอาไว้เพื่อการทำการตลาดในอนาคต ทำไมถึงต้องมีทักษะนี้ ก็เพราะการเข้าใจมุมมองของผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เมื่อเวลาที่จะต้องทำการตลาดใด ๆ ออกมา การที่นักการตลาดพยายามที่จะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกถึงระดับอารมณ์และจิตวิทยานั้นจะทำให้นักการตลาดสามารถสร้างการตลาดที่มีความหมายเชิงลึก และคงอยู่ได้นานในความสัมพันธ์กับผู้บริโภคขึ้นมาได้ ซึ่งนักการตลาดควรจะต้องเริ่มถามคำถามว่าถ้าเป็นผู้บริโภคจะชอบไหม หรือจะรู้สึกอย่างไรในการทำการตลาดของคุณเอง เอาง่าย ๆ ว่าคุณไม่ชอบการตลาดแบบไหน ก็อย่าทำการตลาดแบบนั้นขึ้นมา

IMG_6726

2. การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด : สิ่งต่อมาที่จะทำให้นักการตลาดสามารถปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอนั้นคือการเรียนรู้ที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา หาความรู้อยุ่เสมอ ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ นี้จะทำให้นักการตลาดสามารถทดลองสิ่งต่าง ๆ จนรู้ว่ากระบวนการทำงานมันทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย อะไรควรทำและไม่ควรทำ สิ่งที่นักการตลาดควรต้องเริ่มทำคือกระบวนการเรียนรู้ความคิดต่าง ๆ แบบนักวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งปัญหา สร้างสมมุติฐาน พิสูจน์และทดลอง หาข้อสรุปออกมา จนทำให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ถึงแก่นของความรู้นั้น ๆ ยิ่งคุณสามารถสร้างการเรียนรู้นี้ออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ก็จะยิ่งทำให้ทีมคุณแกร่งอย่างมาก เพราะจะเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอนั้นเอง

Getting-Started-with-Google-Analytics

3. หัดทำการวัดทุกสิ่ง : ด้วยการที่ยุคนี้สามารถทำอะไรทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้ ทำให้มีค่ามากมายที่เกิดขึ้นมา สิ่งที่นักการตลาดควรหัดให้เป็นคือ การสามารถที่จะวัดค่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาให้ได้ และทำความเข้าใจในแต่ละมาตรวัดว่าทำไปเพื่ออะไร ได้อะไรออกมา และกระบวนการวัดเหล่านี้เกิดจากการใช้วิธีอะไร ซึ่งจะทำให้นักการตลาดนั้นไม่หลงติดกับดักของ Vanity Metric หรือค่าการวัดที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดออกมา ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เหล่านี้จะทำให้นักการตลาดมีหลักฐานที่หนักแน่นใมนการทำงานว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน และรู้ด้วยว่าต่อไปควรจะใช้เครื่องมืออะไรในการทำให้ประสบความสำเร็จให้สูงสุดในการทำการตลาดขึ้นมาด้วย Data เหล่านี้

Screen-Shot-2561-03-27-at-13.10.07

4. ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ ให้ได้ : ในยุคการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ การทำการตลาดด้วยวิธีเก่า ๆ แบบใช้ตัวเอง การวางแผนผ่านกระดาษโดยไม่ได้มีเครื่องมือต่าง ๆ คอยช่วยทำงานนั้นจะทำให้คุณเสียเปรียบอย่างมาก ด้วยในปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือทางออนไลน์อย่างมากมายที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการหาข้อมูลต่าง ๆ เครื่องมือในการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือในการดูแลลูกค้า จนถึงเครื่องมือวัดผลต่าง ๆ นักการตลาดที่ดีควรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ได้อย่างดี รวมทั้งเริ่มพัฒนาทักษะในการที่จะทำงานกับหุ่นยนต์ AI และ Automation ให้มีประสิทธิภาพว่าจะดึงศักยภาพของมนุษย์และหุ่นยนต์ออกมาทำงานร่วมกันอย่างไรให้ได้ผลที่ดีที่สุด


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ