เคล็ดลับความสำเร็จในการทำ Marketing เมื่อทั้งนักการตลาดของแบรนด์และ Agency เชื่อมั่นในกันและกันว่าตัวเองเก่งที่สุดในงานของตัวเอง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สิ่งหนึ่งในการทำการตลาดหลาย ๆ ครั้งโดยเฉพาะงานด้าน Marketing Communication มักจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือไปไม่ถึงฝั่งฝันนั้นคือการการไม่ไว้ใจในการทำงานของกันและกัน หรือไม่เชื่อมั่นในการทำงานของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่เชื่อมั่นว่า Agency ว่าเก่งจริงหรือเชี่ยวชาญจริง หรือ Agency ไม่เชื่อว่าลูกค้านั้นรู้จริงหรือเชี่ยวชาญในงานของตัวเองจริง ทำให้งานนั้นต่างกันต่างไม่เชื่อว่าการทำงานนั้นจะทำไปได้ดีได้

การเกิดขึ้นของการไม่ไว้ใจนี้เป็นเรื่องธรรมดาปกติของการทำงาน ที่เราทำงานกับคนไม่รู้จักกัน หรือทำงานกับคนแปลกหน้าย่อมจะไม่รู้สึกไว้ใจ และต้องมีการติดตามหรือตรวจสอบทุก ๆ ชั้นตอนเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ หรือถ้าไม่ไว้ใจมาก ๆ ย่อมหาเหตุที่จะทำให้เกิดการดึงงานกลับมาให้คนอื่นที่เราไว้ใจแทน หรือในทาง Agency เองก็ไม่คิดว่าลูกค้านั้นจะเก่งหรือเป็นในงานตัวเอง เมื่อทำงานด้วยก็หาเหตุที่จะข้ามการทำงานไปผ่านหัวหน้าคนนั้นอีกที แต่การทำงานเช่นนี้นั้นถูกหรือไม่ ในเมื่อทั้งนักการตลาดเองเลือก Agency มาทำงานและ Agency เองก็มาทำงานเค้า

Mad-Men-6.4

กระบวนการทำงานในการทำงานระหว่างนักการตลาดของแบรนด์เองและ Agency นั้นเกิดขึ้นเมื่อ แบรนด์นั้นมีความต้องการจะทำการตลาดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่วางไว้ที่ต้องไปให้ถึงซึ่งการทำงานของนักการตลาดในแบรนด์เองนั้นมีมากมาย และมีความรับผิดชอบหลาย ๆ อย่างที่ต้องดูแล การเรียก Agency ที่มีความน่าสนใจเข้าไป Pitch เพื่อแบ่งงานต่าง ๆ ไปทำจึงเกิดขึ้นมา ซึ่งขั้นตอนกระบวนการ Pitch นี้เองที่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ฝ่ายนั้นมีความสามารถหรือแสดงออกว่าน่าไว้ใจแค่ไหน นั้นคือถ้าฝ่ายลูกค้านั้นคือกระบวนการทำงานในการให้ brief ต่าง ๆ หรือ Marketing Objective มาดีแค่ไหน นักการตลาดที่ดีที่ทำงานกับ Agency ได้ดีนั้น มักจะแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ insight ของแบรนด์ตัวเอง กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง พร้อมด้วยปัญหาของแบรนด์ที่เคยเจอมา ทำให้คนทำงาน Agency นั้นสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นไปอีก

3032321-slide-s-3-the-naked-cannes

ในทางเดียวกันเพื่อที่จะให้นักการตลาดในแบรนด์ไว้ใจนั้นกระบวนการทำงาน Pitch ของ Agency นั้นสำคัญมาในการนำงานมานำเสนอ ด้วยการทำงานในการค้นหาปัญหาอื่น ๆ ของแบรนด์ จุดอ่อน หรือจุดแข็งของแบรนด์และคู่แข่งต่าง ๆ มาให้ พร้อมนำเสนอการแก้ปัญหา หรือการวางกลยุทธ์ที่ตรงกับ insight ที่แบรนด์นั้นรู้อยู่แล้ว ด้วยการทำงานเช่นนี้พร้อมทั้งการเตรียมมานำเสนองานนั้น ทำให้นักการตลาดในแบรนด์นั้นเกิดความไว้ใจในการทำงาน ซึ่งถ้า Agency นั้นชนะทำให้การทำงานนั้นจะเริ่มขึ้น และดำเนินงานกัน ซึ่งในระหว่างการทำงานนี้ก็จะมีการปรับตัวระหว่าง Agency และนักการตลาดในฝั่งแบรนด์เช่นกัน

madmen

ทั้งนี้กระบวนการทำงานเช่นนี้เกิดขึ้นจะทำให้การทำงานนั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Agency และนักการตลาด นั้นเกิดความไว้ใจกัน ยิ่งนักการตลาดแสดงความร่วมมือหรือช่วยเหลือมากแค่ไหน กับ Agency โปร่งใสในการทำงาน แสดงความเป็นมืออาชีพทุก ๆ ขั้นตอนการทำงานและช่วยเหลือลูกค้าหรือนักการตลาดในแบรนด์ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการ เมื่อต่างคนต่างไว้ใจในการทำงานของกันและกันและช่วยเหลือกันและกันในการทำงาน การทำงานนั้นจะสามารถมุ่งสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งได้ ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะระหว่าง Agency หรือนักการตลาดในแบรนด์เองก็ตาม แต่เป็นทีมใน Agency เองที่ต้องไว้ใจในงานของกันและกัน และทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด เช่นกันกับในฝั่งลูกค้าที่ต่างคน ต่างไว้ใจในทีมลูกค้าว่าแต่ละคนนั้นสามารถทำงานได้ดีในงานตัวเอง และทำงานของตนให้ดีที่สุด

Venn-of-compromise1

แต่ปัญหาที่เกิดในความไม่ไว้วางใจกัน นั้นเกิดจากกระบวนการทำงานระหว่างนักการตลาดของแบรนด์และ Agency นั้นเอง นั้นคือนักการตลาดฝั่งแบรนด์คิดว่า Agency นั้นไม่เก่งหรือพยายามคิดการทำงานต่าง ๆ แทน Agency (โดยเฉพาะการคิดว่า Agency นั้นมาเป็นแค่ Supplier) นอกจากนี้ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ Agency นำเสนอต่าง ๆ ว่าดี โดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลว่าความคิดตัวเองนั้นดีที่สุดแล้ว ซึ่งทำให้ Agency ไม่สามารถนำเสนอส่ิงที่ตัวเองคิดมาได้ หรือทำในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญ เช่นกับกับ Agency ในการทำงานที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจในการทำงาน ในการไม่มาอัพเดทการทำงาน หรือการทำงานที่ไม่ได้ตามที่รับปากไว้เช่นการทำงานไม่ตรงเวลา หรือไม่ทำตามที่นำเสนอไว้ นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่คิดว่าตัวเองรู้เรื่องของแบรนด์ที่กำลังทำมากกว่าที่นักการตลาดของแบรนด์นั้นรู้อีก ซึ่งในความจริงแล้วนั้นไม่จริงอย่างมาก

fuego-communications-knowledge-partnership-relationship

ทั้งนี้การร่วมมือกันระหว่าง Agency และนักการตลาดของแบรนด์นั้นจะกลายเป็นพลังที่สำคัญอย่างมาก และทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมากถ้าเกิดความไว้ใจในความชำนาญหรือความมืออาชีพของกันและกัน ซึ่งทั้งนักการตลาดและ Agency เองเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของงานให้ได้ตามนี้ เกิดความไว้ใจของกันและกันนั้น ทั้งคู่ต้องปล่อยให้แต่ละคนทำงานกันและกัน พร้อมทั้งแต่ละฝ่ายต้องส่งมอบงานหรือทำงานให้ได้ตามความที่เป็นมืออาชีพของตัวเองอีกด้วย

httpv://www.youtube.com/watch?v=f2bJfcIHsLw


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ