เมื่อจะเข้าสู่ยุค Machine Learning นักการตลาดจะปรับตัวอย่างไร

  • 170
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคที่ Machine Learning กำลังมาแรงเช่นนี้ เครื่องจักรที่มีความคิดเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นผู้ช่วยสุดฉลาด และเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยทำงานของมนุษย์ต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น สิ่งหนึ่งเครื่องจักรพวกนี้จะมาช่วยได้นั้นคือ Customer Journey นั้นเอง เพราะ Customer Journey นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลาย มีข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมากใน Journey ที่เกิดขึ้นมา ยิ่งในยุคนี้ที่นักการตลาดอยากทำ Personalised Marketing กับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งความยากที่จะเข้าใจถึงขนาดสร้างข้อมูลของแต่ละคนได้นี้ด้วยพลังของมนุษย์นั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อใช้ Machine Learning นั้นจกลายเป็นเรื่องง่ายทันที

ai-vs-ml

ยุคนี้ที่ Customer Journey นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่นักการตลาดจะต้องเข้าใจ การที่จะทำ Personalised Marketing ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนผ่าน Customer Journey จึงเป้นที่ต้องการจะทำให้เกิดขึ้นอย่างมาก แต่จะทำอย่างไรให้การตลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้ นั้นคือการมองย้อนไปในอดีตที่เพิ่งมีอินเทอร์เนตกัน ในการทำให้แบรนด์เข้าไปปรากฏในชีวิตผู้บริโภค หรือทำให้ระบบนั้นแนะนำแบรนด์ของเราขึ้นมาให้ได้ ในยุคนั้นที่อินเทอร์เนตยังเล็กอยู่ และมีหน้าเว็บเพจง่าย ๆ และผังที่จะทำให้เจอในแต่ละเว็บ เมื่อมี  Search เกิดขึ้นมา เว็บก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น จนถึงมี Programmatic ในยุคนี้ และ Machine Learning ที่กำลังเป็นอนาคตในต่อไป หรือการใช้ People based Marketing platform ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ทำให้เราสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมากก่อนในอดีต รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทำให้ยุคนี้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละคนได้เลยเมื้อเริ่มใช้ Data เหล่านี้เข้ามาจัดการการตลาดของเรา

cat-or-dog

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ Customer Journey เพราะ Paid Media, SEO ไม่ได้สร้าง Customer Journey แต่ Customer Journey นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของผู้บริโภค ที่ดีไซน์เอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าผู้บริโภคต้องเจออะไรบ้างทั้ง Physical และ Digital ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เองเป็นที่โอกาสทางการตลาดนั้นรออยู่ เพราะด้วยการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมานี้ด้วย Data  ที่ได้มาสามารถสร้างประสบการณ์ที่เจาะจงลงไปได้อีก ซึ่งในที่นี้ยุคนี้เรายิ่งหมายถึง Content และ Interaction ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในอนาคตที่ Content และ Interaction ที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีประโยชน์และ Persernalised กับผู้บริโภคอย่างมาก ในหลักการคือ Content Mass นั้นยังมีอยู่และทุกคนนั้นเจอได้ แต่เมื่อเจาะจงลงไปทุกคนย่อมต้องเจอ Content ที่ถูกสร้างมาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะ เพื่อทำให้ประสบการณ์นั้นดีขึ้นให้มากที่สุดในแต่ละคน และทำให้การตลาดนั้นดีขึ้นมาด้วย

machine-learning-types

การสร้างประสบการณ์ด้วย Content ที่สร้างมาจากการใช้ข้อมูลเป้าหมายที่มีคุณภาพและเพิ่มความเป็น Persernalised เข้าไปจะทำให้เกิดการแชร์ และการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายเช่นนี้ การทำงานของ Machine Learning จึงจำเป้นต้องเข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้าง Content หรือประสบการณ์ของแต่ละคนขึ้นมา หรือ Platform ต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรแล้วจึงป้อนข้อมูลที่ชอบให้กับคน ๆ นั้น ยกตัวอย่างเช่น Facebook ที่ใช้ Machine learning ในการเรียนรู้ว่าคนชอบอะไร และทำให้หน้า feed มีแต่เรื่องทีชอบ หรือ Spotify และ Netflix ที่รู้ว่าเราชอบฟังอะไรและดูอะไรก็ป้อนสิ่งที่เราชอบเข้ามา ทั้งนี้นักการตลาดต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรที่ Machine Learning พวกนี้จะสนใจการตลาดของเราจนเอาไปแนะนำบอกต่อได้ ซึ่งนักการตลาดสามารถทำได้ดังนี้

1. ใช้ข้อมูลของเป้าหมายที่มีทั้งหมดจากทุกช่องทาง มาทำการวางเป้าหมายในทุก Platform

2.  ใช้ข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นใน insight และพฤติกรรมของเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดต่อไปได้

3. สร้าง Personalized Content ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ที่ผสมกับ Content ที่เป้าหมายอยากรู้ อยากได้ เพื่อทำให้แบรนด์นั้นเข้าไปปรากฏอยู่ในชีวิตของเป้าหมาย

4. ดูพฤิตกรรมของเป้าหมายย้อนกลับไป สร้าง ID ของเป้าหมายแต่ละคนเอาไว้ เพื่อวางแผนว่าแต่ละ ID ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเจอ End to End Experience อย่างไรขึ้นมา

AAEAAQAAAAAAAAX8AAAAJDlkODViMzI1LTliODYtNDJjNi05N2E1LTkwYjMyZGJlNTg2Mg

ทั้งนี้ยุคหน้าทุกอย่างจะเชื่อมกับระบบการเรียนรุ้ของหุ่นยนต์หมด การที่นักการตลาดต้องเข้าใจว่าหุ่นยนต์ทำงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายอย่างไรในการตลาดนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ในหลาย ๆ ที่นั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ข้อมูล หรือใช้ข้อมูลไม่เป็นเลย ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็อาจจะทำให้ทำการตลาดไม่ทันคู่แข่งเสียแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้ในการเริ่มเอาข้อมูลมาทำการตลาดในระบบ Persernalised ในการที่จะเจาะเป้าหมายแต่ละคนผ่าน Machine Learning นี้


  • 170
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE