ทักษะ 3 ด้านใหญ่ ที่คนอยากทำ Digital Marketing ต้องมีไว้ในตอนนี้

  • 216
  •  
  •  
  •  
  •  

ตอนนี้นั้นการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ ๆ ทุกวัน ทำให้กลุ่มผู้บรนิโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการเปลี่ยนผ่านทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ทำให้การตลาดแบบเดิมที่เคยใช้มานั้นไม่สามารถใช้ได้ผลเพียงพอในปัจจุบันและต้องหาวิธีการใหม่ ๆ หรือเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เพื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับผู้บริโภคในตอนนี้

212

ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ Digital Marketing เองก็เข้าข่ายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน และยิ่งในยุคนี้คนทำ Digital Marketing นั้นต้องมีความรู้รอบอย่างมาก และสามารถเรียนรู้กับปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งสำคัญของคนที่จะสามารถเป็น Digital Marketing ที่ดีได้คือต้องมีความเป็น multidiscipline ที่เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ จาก Traditional Marketing มาผสมผสานกับเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่การที่จะเป็น Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีทักษะใน 3 หมวดที่พร้อมจะต่อยอดในการเรียนรู้ เพื่อพร้อมที่จะเติบโตในสายงานต่อไปได้ ซึ่งทักษะ 3 หมวดนี้ได้แก่

1. Visual Art : การเข้าใจ Visual Art นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบันนี้และยังจะมีความสำคัญอย่างมากต่อไป โดยทาง Cisco ทำนายว่า 80% ของ Internet Traffic ในปี 2019 นั้นจะเป็นวิดีโอ และ Buzzsumo เองก็เคยทำการวิเคราะห์บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ มากกว่า 1,000,000 ชิ้น แล้วพบว่า ถ้าบทความหรือเนื้อหาไหนมีภาพประกอบในบทความทุก ๆ 75-100 คำ จะมีการแชร์บน Social Media เป็น 2 เท่ามากกว่าเนื้อหาที่ไม่ค่อยมีรูปประกอบอีก นอกจากนี้ Contently ยังได้ทำการสำรวจพบว่า 70% ของการใช้ภาพและวิดีโอที่ดี ทำให้การตลาดนั้นมี ROI ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

PDX1N90

การมีทักษะที่เข้าใจด้าน Visual Art นี้จะทำให้นักการตลาดนั้นสามารถเข้าใจได้ว่า ภาพหรือวิดีโอแบบไหนที่จะได้ผลต่อ Consumer. ไม่ว่าจะในแง่ reach, engagement หรือยอดขาย โดยเข้าใจความเป็นศิลปะของภาพ และการใช้งานที่จะได้ผลบน Platform ต่าง ๆ รวมทั้งควรต้องมีความรู้ในเรื่อง Graphic Design และ Visual Edit ด้วยในตอนนี้

2. Marketing Automation : ด้วยการที่ยุคนี้การทำการตลาดนั้นจะมีการเก็บข้อมูลอย่างมากมาย และทำให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมีการเดินทางบนช่องทาง Digital อย่างไรจนมาถึงการซื้อสินค้าและบริการได้ ทำให้ การมือเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยย่นการเดินทางของผู้บริโภคหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการได้เร็วขึ้นนั้นจึงจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการตลาดที่ทำ Personalisation ด้วยเหตุนี้การที่นักการตลาดรู้จักและใช้ Marketing Automation นั้นจะมีความสำคัญอย่างมากต่อไปนี้

marketing-automation-demystifying-big-data-mumbrella-digital-school-10-638

ด้วยการใช้เครื่องมือดังกล่าวมีการสำรวจพบว่าจะสามารถสร้าง Conversion Rates ได้มากกว่า 53% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ และจากการใช้งานผ่านบริษัท Thomson Reuters ก็พบว่าสามารถย่นระยะเวลาของการเดินทางผู้บริโภคในดิจิทัลกว่า 72% ทั้งนี้นักการตลาดต้องเริ่มเรียนรู้การทำ Automation marketing พื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SMS Marketing, E-mail Marketing และ Personalised Marketing ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงเข้าใจใน Consumer. Journey เพื่อทื่จะปรับปรุงให้ Consumer Journey นั้นดีขึ้นไปอีกได้ด้วย

3. Analytics : การใช้ Analytics นั้นเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากแล้วในตอนนี้ ซึ่งในต่างประเทศนั้น 53% ของบริษัทต่าง ๆ เริ่มมีการใช้ Big Data ในการที่จะมาวิเคราะห์ผู้บริโภคต่าง ๆ เอง และที่สำคัญอาชีพคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะเริ่มมีความสำคัญอย่างมาก โดย IBM ขาดว่าจะขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างหนักในปี 2020 ซึ่งทำให้นักการตลาดยังมีโอกาสอย่างมากที่จะเติบโตในสายงาน Data Marketing ได้ต่อไปอีก โดยเตรียมตัวตั้งแต่ในตอนนี้

computerlogy4-586x360

ดังนั้นนักการตลาดที่อยากจะเติบโตมากขึ้นต้องเริ่มที่จะเรียนรู้และหัดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เอง โดยทำการเรียนรู้ที่จะแปรผลข้อมูลจาก Consumer ต่าง ๆ ออกมาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสทางการตลาดขึ้นมาให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ในการที่จะทำการเล่าเรื่องได้โดยเรียกว่าเป็น Data Storytelling จนถึงประยุกต์ความรู้ด้านการใช้ภาพมาทำ Data Visualization ออกมาให้ได้ แล้วถ้าอยากเติบโตให้มากขึ้นไปอีก ควรเริ่มลงมือทำการเขียนโปรแกรมให้เป็น โดยเฉพาะ Python และใช้ภาษา R เพื่อทำการวิเคราะห์ Data ต่าง ๆ ต่อไปได้


  • 216
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ