ปิดจ็อบอย่างสวยงาม ทีม Five More Minutes คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการ DOTs โดย Sea (ประเทศไทย) มุ่งปั้นผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันการเติบโตธุรกิจ SME ไทยอย่างยั่งยืน

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

สิ้นสุดลงแล้วสำหรับโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ประจำปี 2564 ภายใต้โจทย์ “SME Solution Lab” ซึ่งจัดขึ้นโดย Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) กับการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้วางแผนธุรกิจ และลงมือทำจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท  โดยทีม Five More Minutes นายธรรมปพล มะโนวรรณ และ นางสาวณัชชา เวชพานิช เป็นผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ด้วยแผนธุรกิจสำหรับร้าน FLET tumbler นวัตกรรมแก้วเย็นรักษ์โลก

การแข่งขันในปีนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมราว 1,000 คน ก่อนถูกคัดเลือกเหลือเพียง 50 คน (25 ทีม) ที่สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปและแข่งขัน เพื่อหา 4 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบ Final Presentation โดยตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผู้เข้าแข่งขันได้รับการบ่มเพาะทักษะและองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ผ่านกิจกรรมจัดหลักสูตรอบรม หรือ Bootcamp โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อปูพื้นฐานทักษะธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้หลักการบริหาร การตลาด การสร้างแบรนด์ และเทคนิคการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ บนช้อปปี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาแนวทางการสร้างการเติบโต ให้ SME ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน วางแผนกลยุทธ์ และลงมือทำจริงร่วมกับผู้ประกอบการ 25 รายที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ร่วมแข่งขันได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน Sea (ประเทศไทย) พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือ Mentor จากช้อปปี้ ในส่วนของร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก็ได้รับโควตาสนับสนุนพิเศษ ในการเข้าร่วมแคมเปญ Flash Sale รวมถึง Shopee Ads Credit รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทต่อทีม เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและร้านค้าได้ทดลองทำการตลาดและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้ที่ผ่านมาทางโครงการฯ จำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทั้งนี้ทางโครงการฯ ก็ได้ปิดช่องว่าง โดยพยายามจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Sharing and Networking) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าแข่งขันตลอดระยะเวลาในโครงการฯ อีกด้วย

 

 

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เผยถึงการแข่งขัน และความสำเร็จที่สามารถผลักดันธุรกิจ SME ในประเทศไทย ว่า “ตลอดระยะเวลาการแข่งขันอย่างเข้มข้นเกือบ 2 เดือน ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะและแสดงออกถึงศักยภาพ พร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันได้ทำงานร่วมกับเจ้าของร้านค้า SME ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาจริงสำหรับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ด้านร้านค้าก็ได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการเติบโตทางธุรกิจ Sea (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดโครงการฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่เผชิญกับอุปสรรคในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ Sea (ประเทศไทย) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation ด้วยการพัฒนา Digital Talent โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป”

ทั้งนี้ Sea (ประเทศไทย) ได้ Tact Social Consulting บริษัท Social Enterprise ที่เชื่อในการนำพลังของคนรุ่นใหม่ไปแก้ไขปัญหาสังคม ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ร่วมพัฒนาธุรกิจ SME ทั้งหมด 25 ร้าน โดยแบ่งร้านค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ไม่เคยมีหน้าร้านบนอีคอมเมิร์ซ และได้เริ่มสร้างหน้าร้านออนไลน์ สร้างยอดขาย พร้อมเรียนรู้การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีหน้าร้านบนอีคอมเมิร์ซ แต่ยังไม่เคยลงทุนด้านการตลาด ก็ได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์จนเห็นผล

กลุ่มที่ 3 กลุ่มร้านค้าทั่วไปบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ได้พัฒนาเป็นร้านค้าแนะนำบนแพลตฟอร์มช้อปปี้

 

 

สำหรับการแข่งขันในรอบสุดท้าย (Final Presentation) และการประกาศรางวัล ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เพื่อสอดรับกับแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผู้เข้าแข่งขัน 4 ทีมสุดท้ายได้มาแสดงศักยภาพและความสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งต่อความรู้สู่สังคมวงกว้างและแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา SME ไทย ให้เติบโตในยุคดิจิทัล ผ่านประสบการณ์การจริงที่ได้ร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในการตัดสินผลการแข่งขันรอบสุดท้าย โครงการ DOTs ได้รับเกียรติจาก ดร. ศรุต วานิชพันธ์ Director of Sea (Thailand), คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมเป็นคณะกรรมการทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบ 4 ทีมสุดท้ายนี้อีกด้วย

นายธรรมปพล มะโนวรรณ และ นางสาวณัชชา เวชพานิช จากทีม Five More Minutes ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท หลังลงมือทำงานจริงร่วมกับ FLET tumbler ร้านค้า SME ไทย โดยใช้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่ได้เก็บเกี่ยวตลอดโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ FLET tumbler ซึ่งเป็นแบรนด์นวัตกรรมแก้วน้ำพร้อมแท่งเก็บความเย็นรักษ์โลก สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจบนช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้อย่างแท้จริง โดยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ และมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง 1,000 คน ภายใน 7 สัปดาห์ พร้อมยังสามารถหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ที่มีโอกาสซื้อของจากร้านค้า นั่นก็คือกลุ่มลูกค้ารักษ์โลกได้อีกด้วย

นางสาวณัชชา เวชพานิช ตัวแทนทีม Five More Minutes ได้กล่าวถึงความประทับใจต่อโครงการฯ ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เลือกเข้ามาร่วมโครงการนี้ เพราะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยอะมาก ทั้งความรู้ที่ทางทีมงานหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยติวเข้มข้นให้ แถมยังเจอร้านที่มี Mindset ดีมาก ๆ อยากจะลองทำการตลาดแบบไหน อยากลองทำอะไรใหม่ ๆ พี่ ๆ ร้านค้าสนับสนุนเต็มที่ จนสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งเราและร้านค้าต่างก็พอใจทั้งคู่ ได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน”

นอกจากทีมที่ชนะเลิศแล้ว อีก 3 ทีมที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบ Final Presentation ยังทำผลงานได้โดดเด่น และช่วยกระตุ้นการเติบโตของร้านค้าที่ได้รับมอบหมายได้จริง ไม่ว่าจะเป็น

– ทีม Chip N’ Dale consulting กับร้าน Sanfun Sunday คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

– ทีม Work Hard หาทำ Harder กับร้าน Hangry Monster คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

– และทีม Double up กับร้าน Soapsoul คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

นอกจากทีมที่กล่าวถึงในข้างต้น ยังมีรางวัล Top Performance สำหรับ 4 ทีมที่สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายร้านค้าได้สูงสุดภายใน 7 สัปดาห์ และรางวัล Top Learner สำหรับ 4 ทีมที่เรียนรู้เร็วและทำผลงานได้ดีในช่วงเวิร์กช็อป และช่วงการลงมือสร้างกลยุทธ์ไปพร้อมกับผู้ประกอบการ โดยมีมูลค่าเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

ในโอกาสนี้ นายเติมศักดิ์ ลิ้มศิริรัตนกุล ผู้ประกอบการจากร้าน FLET tumbler ได้กล่าวเสริมในฐานะที่ได้เข้าร่วมดำเนินการกับทีมผู้ชนะว่า “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DOTs การที่มีน้อง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาร้านค้า เหมือนกับการที่เพิ่มความหลากหลายของไอเดียและวิธีการทำตลาดใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์ ทำให้สามารถเห็นโอกาสทางการขายเพิ่มในกลุ่มตลาดใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการใช้โฆษณาและสื่อทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โฟกัสการสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ตัดสินใจง่ายมากขึ้น”

 

 

นอกจากนี้ ตลอด 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างยอดขายโดยเฉลี่ยบนแพลตฟอร์มช้อปปี้เพิ่มขึ้นกว่า 3.1 เท่า ต่อวัน และมียอดสั่งซื้อเติบโตเฉลี่ย 2.7 เท่า มีผู้เข้าชมร้านค้าเพิ่มขึ้น 2.2. เท่า และสร้างยอดขายบนช้อปปี้โดยรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทเลยทีเดียว

ด้านผู้เข้าแข่งขันทั้ง 25 ทีม ก็ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน กับบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) นอกจากนี้ Sea (ประเทศไทย) ยังมีแผนสร้างเครือข่ายผู้ร่วมโครงการ DOTs รุ่นที่ 1 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อต่อยอดและสนับสนุนผู้ประกอบการในระยะยาว และร่วมเป็นต้นแบบในการผลักดัน SME ไทยในยุคดิจิทัลต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสนับสนุน 25 ร้านค้าในโครงการ DOTs สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากร้านค้าทั้ง 25 ร้าน ภายใต้แคมเปญพิเศษ รับคูปองส่วนลด 15% ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2564 ที่ https://shopee.co.th/m/DOTs-SMEsolutionlab

สำหรับผู้ประกอบการหรือคนรุ่นใหม่ ที่สนใจสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DOTs : Digital Opportunities for Talents ในปี 2565 สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่ https://forms.gle/nWJ5LYqyMdbeKBe57

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) เพิ่มเติมได้ที่

Website: www.dots.in.th

Facebook: www.facebook.com/dots.thailand

Instagram: www.instagram.com/dots.thailand

รับชมงานประกาศผลรางวัลย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/events/286227026701150

ติดตามข่าวสาร Sea Limited ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.seathailand.com/

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •