Podcast – MarTech – Consumer Insights EP.5 “Cashless Society” ในวันที่เงินสดหายไป!

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

MarTech ในหมวด Consumer Insights ตอนที่ 5 พาผู้ฟัง MarketingOops! Podcast ไปดูพัฒนาการประเทศไทย เข้าสู่ยุค Cashless Society ที่นับวันจะปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งในรูปแบบ Mobile Banking, QR Code, บัตรต่างๆ

ปัจจัยที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “Cashless Society” ประกอบด้วย

ปัจจัยแรก การเติบโตของ “สมาร์ทโฟน” เป็นผลมาจากสมาร์ทโฟนจีน ทำตลาดมากขึ้นในราคาถูกลง และยังมีโทรศัพท์มือถือมือสองที่จำหน่ายในราคาถูก ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัด และผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่สอง ธนาคารลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งโอน – ถอน – เติม – จ่าย

ปัจจัยที่สาม ธนาคารผลักดันให้ผู้บริโภคใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมากขึ้น และยิ่งทุกวันนี้สาขาธนาคารบางแห่งปิดตัวลง หรือหาเครื่องให้บริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติได้ยากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออฟไลน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องไปใช้ Online Banking หรือ Mobile Banking

ปัจจัยที่สี่ การทำงานผ่านระบบดิจิทัล ปัจจุบันหลายบริษัท หลายสถานที่ทำงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือใช้ Mobile Banking เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว

สิ่งที่ผู้บริโภคได้จากการที่สังคมไทยเป็น Cashless Society คือ “ความสะดวก” (Convenience) และ “ความปลอดภัย” (Security) เมื่อคนรู้สึกมั่นใจการทำธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตแล้ว จะยิ่งทำให้คนมาใช้แพลตฟอร์มด้าน Cashless มากขึ้น

ดังนั้น ในมุมของแบรนด์ ควรนำประโยชน์ของ Cashless Society มาเป็นส่วนหนึ่งของ Customer Journey และเชื่อมโยงเข้ากับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เช่น รองรับการชำระค่าสินค้า-ค่าบริการผ่าน e-Wallet เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค

สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
Neil Pan
ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย นักวางแผนกลยุทธการสื่อสาร นักเดินทาง มีความหลงใหลในศิลปะการเก็บภาพโมเม้นท์ผ่านมือถือพอๆ กับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค, แพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการ แผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย นักศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค นักการตลาด และผู้ชื่นชอบการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ