4 เคล็ดลับในการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในการทำ Digital Marketing

  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  

หลาย ๆ คนนั้นมองหาวิธีการที่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะโดยวิธีการไปเรียน อบรบ หรืออ่านจากหนังสือต่าง ๆ แต่หลาย ๆ ครั้งการพัฒนาตัวเองนั้นก็ไม่ได้จำเป้นต้องเกิดจากการลงทุนที่จะต้องจ่ายเงินมากมายลงไป แต่อยุ่ที่การใช้เวลาและการลงมือปฏิบัติแล้วเก็บผลมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่นั้นดีหรือไม่ดีเพราะอะไร แล้วสจะปรับปรุงตรงไหน และยังมีวิธีการอื่นที่จะช่วยฝึกฝยทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นมาอย่างมาก

w644

ทั้งนี้ในการทำการตลาดก็เช่นกันมีเรื่องมากมายที่ทำให้นักการตลาดนั้นต้องหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอและทำความเข้าใจในตลาดว่าจะต้องลงมืออย่างไรให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นการฝึกฝนตัวเองในด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวันนี้ผมมี 4 เคล็ดลับที่นักการตลาดสามารถเอาไปลงมือทำได้เลยในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นในการทำการตลาดได้ออนไลน์ขึ้นมา

1. การทำ blog และเขียนทุกวัน : สิ่งหนึ่งที่ทำให้คตนนั้นเก่งขึ้นมาได้ คือการที่เข้าใจว่ากลุ่มคนที่ตัวเองอยากจะไปปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นต้องการอะไร ซึ่งวิธีการเล่าในเชิงการเขียนนั้นช่วยในตรงนี้ได้มาก ดังนั้นการทำ Content ขึ้นมาในงาน Content Marketing จึงเป็นการตอบโจทย์การทำงานตรงนี้โดยจะช่วยทำให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีในการที่เล่าเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายอยากรู้

 การที่นักการตลาดจะเก่งขึ้นมาได้ในเชิง Digital Marketing นี้การเขียน Blog และทำให้ได้ทุกวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า ทำอย่างไรถึงจะเขียนได้ดี หรือตอบสนองของกลุ่มคนอ่านได้ ซึ่งเมื่อคุณเริ่ม ๆ เขียนจะมีความยากในการทำ แต่เมื่อคุณทำไปสักพักและเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทำ ปรับปรุงงานของที่ตัวเองทำไปเรื่อย ๆ คุณจะพบว่าต้องพัฒนาอย่างไรให้งานของคุณดีขึ้น ซึ่งความรู้นี้สามารถเอามาปรับใช้ในงานได้อย่างแน่นอน

News-Junkie_1

2. การเรียนรู้และลอกแบบจากคนเก่ง : คำคมที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” นั้นยังคงเป็นจริงเสมอ สิ่งหนึ่งคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นคือการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเก่ง ๆ นั้นอยู่กัน ไม่ว่าจะเป็น Group ที่คนเหล่านี้พูดคุยกัน ซึ่งจะทำให้คุณซึมซับความรู้ หรือวิธีคิดของคนเหล่านี้มาไว้กับตัวเอง ซึ่งจะช่วยขึ้นให้เก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว

นอกจากนี้การตามคนเก่ง ๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้อย่างมาก คือการเลียบแบบในสิ่งที่ดีของคนดัง ๆ ในด้านการตลาดทั้งหลายในการทำงาน หรือการเรียนรู้ แล้วลองทำตามสิ่งที่คนเหล่านี้ทำไม่ว่าจะเป็นการแชรืความรู้ หรือการบันทึกในแต่ละวันที่ทำ หนังสือที่อ่าน ทั้งหมดนี้เอามาลองทำวิเคราะห์จนหาแนวทางที่ดีของตัวเองเจอและทำให้ตัวเองนั้นพัฒนาในแนวทางของตัวเองต่อไปได้

3. หัดเล่าเรื่อง : สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาการทำงานนั้นดีขึ้นมาได้แบบหนึ่งนั้นคือ การมีความสามารถในการที่จะเล่าเรื่องที่ดีขึ้นมาได้ ซึ่งมีผลอย่างมากในการที่จะทำให้คุณสามารถนำเสนองานได้ดี หรือสามารถสื่อสารในการจูงใจคนอื่นในการที่จะทำงาน หรือสร้างความเข้าใจในงานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสรุปประเด็นเข้าเรื่องที่อยากจะกล่าวถึงได้เลย

ซึ่งการสามารถเล่าเรื่องนี้มีสูตรง่าย ๆ คือ บทต้น ส่วนขัดแย้ง และวิธีการแก้ไข ด้วยการทำแบบนี้ก็เป็นโครงสร้างที่คุณสามารถเอาไปสร้างเรื่องราวในการจะเล่างานของคุณต่าง ๆ ขึ้นมาได้ในการขายงานหรือเล่าเพื่อบรีฟงานต่าง ๆ ให้คนอื่นฟัง ส่วนต้นได้แก่ ที่มาของปัญหา หรือเรื่องราวแวดล้อม ส่วนขัดแย้งได้แก่ปัญหาที่คุณเจอหรือเหตุลผของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข และส่วนสุดท้ายคือวิธีการแก้ไขว่าจะลงมือแบบไหนออกไปผลลัพธ์ที่ได้จะได้อะไรออกมา

Screen-Shot-2561-02-08-at-9.17.38-AM

4. การคุยกับคนเยอะ ๆ : เคล็ดลับสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถเก่งขึ้นในทางการทำ Digital Marketing ได้ คือการเข้าไปคุยกับคนเยอะ ๆ หรือเรียนรู้จากคนรอบ ๆ ตัวในสังคมต่าง ๆ ด้วยการทำเช่นนี้จะทำให้คุณเข้าใจคนในแต่ละรูปแบบออกมา และทำให้เข้าใจบริบทของสังคมอีกด้วย ว่ากลุ่มสังคมมีกี่แบบ หรือมีวัฒนธรรมเล็ก ๆ ในสังคมแบบไหนที่น่าสนใจอยู่

ความเข้าใจเหล่านี้สามารถเอามาประยุกต์กับงานได้หลากหลายอย่างมาก ในการที่จะรู้วิธีที่จะเข้าไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบบ แล้วทำให้เกิดการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องออกมาได้ ซึ่งคุณสามารถใช้การไปกินกาแฟกับกลุ่มคนต่าง ๆ หรือไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน หรือเวลามีงานก็ไปร่วมสังเกตการณ์และพูดคุย ด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลมาได้อย่างมากมายในการที่จะเอามาใช้ในงานได้อย่างดี


  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE