อยากเป็น Content Marketing ที่ดี ต้องมี Softskills เหล่านี้

  • 246
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำ Content Marketing ในยุคนี้นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในการทำการสื่อสารทางการตลาด เพราะเป็นเครื่องมือที่ดีที่เข้าถึง Consumer ได้ดีกว่าเครื่องมือการโฆษณาที่มีมาแต่แบบเดิม ซึ่งทำให้มีความต้องการที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำ Content Marketing มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่สามารถสร้าง Content Marketing ในรูปแบบที่สามารถเชื่อมกรอบของแบรนด์และความต้องการของผู้บริโภคได้

ดังนั้นเมื่อมีความต้องการในคนที่ทำ Content สูงขนาดนี้ ทำให้หลาย ๆ คนอยากผันตัวเองมาทำ Content Marketing หรือเป็นคนทำ Content มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แต่การที่จะเป็นคนทำ Content Marketing ดี ๆ นั้นไม่ใช่แค่มีทักษะในการทำ Content แต่ต้องมีทักษะอื่น ๆ อย่าง softskills ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเข้าใจลูกค้า กับข้อจำกัดต่าง ๆ ของแบรนด์ที่มีขึ้นมา ดังนั้นการเข้ามีทักษะเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณกลายเป็นคนทำ Content ที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีและปรับปรุงงานของตัวเองจนดีขึ้นมาได้ ซึ่งทักษะที่ควรมีคือ 5 ข้อนี้

ThinkstockPhotos-482738560-higlight

1. การปรับตัวและทำอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เคยทำ : สิ่งหนึ่งเมื่อคุณจะมาทำ Content Marketing นั้น คุณจะถูกขอให้ทำงานหลาย ๆ อย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อน หรือไม่รู้จักมาก่อนอย่างมาก เช่นการทำ Content Strategy, Content Model, Framework หรือ Content Curation จนถึง Information architecture บางทีก็ต้องมาทำถึง Content User interface, Content User Experience, Voice, Mood & tone และการทำ Crisis Management ต่าง ๆ ขึ้นมา

จะเห็นได้ว่างานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้ทำเฉพาะการเขียน Content ออกมาอย่างเดียว แต่ต้องมีงานส่วนอื่น ๆ ที่สามารถทำได้และเข้าใจได้ว่าจะทำงานเหล่านี้ไปเชื่อมกับคนอื่นได้อย่างไร หรือสามารถให้ความคิดเห็นได้เมื่อต้องทำงานด้าน Content มาหนึ่งชิ้น

2. อดทน : เมื่อคุณเข้ามาทำงานด้าน Content แล้วสิ่งที่คุณต้องเจอคือความวุ่นวายต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการรับความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกเอง และคุณต้องจัดการความต้องการเหล่านี้ให้ได้ด้วย เช่นความต้องการลูกค้าที่ต้องการงานเร่ง ส่วนคุณต้องรีบหาข้อมูลและคิด Content พร้อมอธิบายให้คนทำ Graphic เข้าใจได้ง่าย ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเองคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร และเริ่มต้นอย่างไรด้วย

ดังนั้นเมื่อเจอความวุ่นวายระดับนี้ สิ่งที่ทำได้คือการสูดหายใจลึก ๆ และอดทน ในการเริ่มทำงานโดยการให้ทุกฝ่าย ๆ รับรู้ และอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อทำงานให้เกิดความราบรื่นที่สุดขึ้นมา และทำให้คนอื่น ๆ ทำงานได้ขึ้นด้วย

ภาพประกอบ_สะสมยอดจองล่วงหน้า2-700

3. สงบศึกกับคนทำงานร่วมต่าง ๆ : การทำงานด้าน Content นั้นคุณต้องทำงานกับคนต่าง ๆ มากมาย และเกิดความขัดแย้งมากมาย โดยเฉพาะในคนที่ทำเรื่อง Content Audit หรือ AE ที่จะมาตรวจงานคุณว่างานคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของลูกค้า หรือตรงกับความต้องการออกมาไหม การเจอการตรวจงานทุก ๆ ครั้งอาจจะทำให้คุณนั้นไม่ชินและทำให้รู้สึกว่าเกิดกรอบในการทำงานมากมาย

ดังนั้นเพื่อให้คุณทำงานได้ราบรื่น การสงบศึกและทำงานร่วมกับทีม หรือหาโอกาสไปคุยกับลูกค้าในสิ่งที่คุณคิดนั้นว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ จึงจะเป็นตัวช่วยอย่างมากที่จะขายไอเดียในการทำ Content ของคุณให้ผ่านไปได้ด้วย

4. มีจิตวิทยากับลูกค้า : การทำงาน Content ที่ดีนั้นคือความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และเข้าใจในความคิดของลูกค้า ดังนั้นคุณต้องมีจิตวิทยาในการคุยกับลูกค้าว่าคุณกำลังอยากทำอะไร และอยากให้ลูกค้ามุ่งไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

ลูกค้าทุก ๆ คนอยากได้ความสำเร็จได้ในงานอยู่แล้ว และเมื่อลูกค้าชนะ คุณก็ชนะไปด้วย ดังนั้นการสร้างเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำงานอย่างไร หรือทำ Content แบบไหนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ทุก ๆ คนไปถึงเป้าหมายได้

shutterstock_475429129-700

5. ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น : ในหลาย ๆ ครั้งคุณต้องยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ บางทีคุณก็ควบคุมมันไม่ได้ และหลาย ๆ อย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การมาหาว่าใครผิดในการทำงานนั้น แต่ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นและหาทางแก้ไขมัน ดังนั้นคุณอาจจะต้องยอมเสียเวลามากมายในการที่จะทำให้งานนั้นกลับสู่ภาวะปกติ สิ่งสำคัญคือคุณต้องฟังมากกว่าพูดเพื่อที่จะหาทางแก้ไขให้ออกและสามารถทำให้ทุกคนฝ่าฝันวิกฤตไปให้ได้


  • 246
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ