Inception การตลาดด้วยการเล่าเรื่อง ความอยากรู้ และจินตนาการ

  • 474
  •  
  •  
  •  
  •  

หลาย ๆ คนนั้นคงได้เคยชมภาพยนต์เรื่อง Inception ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องการฝังความทรงจำหรือไอเดียเข้าไปในสมองและให้เติบโตในสมองนั้นจนเป็นความคิดตัวเอง โดยมีประโยคในตอนเปิดเรื่องว่า “Once an idea has taken hold of the brain it’s almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed – fully understood – that sticks; right in there somewhere.” ซึ่งหมายถึงว่าไอเดียนั้นเมื่อถูกฝั่งเข้าไปในหัวแล้วก็ยากมาที่จะทำลายทิ้ง และจะติดอยู่ในหัวนั้นตลอดไป ทั้งนี้ด้วย concept นี้นักการตลาดสามารถนำมาใช้กับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์จนสามารถสร้างไอเดียทางการตลาดที่ฝั่งเข้าไปในหัวได้ทันที

0*xIaWeIewZQc6me92

การสร้างไอเดียหรือความคิดเข้าไปในผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อความคิดของแบรนด์ถูกฝังเข้าไปในหัวและใจของผู้บริโภคแล้ว ย่อมทำให้ผู้บริโภคนั้นจดจำ ใช้งานหรือบริการ แล้วเอาไปเล่าต่อในฐานะตัวแทนแบรนด์ได้ทันที แต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าแบรนด์สามารถใช้พฤติกรรมของมนุษย์ผนวกกับการทำ inception แบรนด์เข้าไปอย่างในภาพยนต์นั้นจะเป็นอย่างไร ผู้บริโภคจะคิดและพูดถึงแบรนด์โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ทั้งนี้นักการตลาดสามารถใช้ ความอยากรู้ จินตนาการของมนุษย์มาผนวกกับการเล่าเรื่องได้เลย

Screen Shot 2560-07-28 at 7.06.59 PM

ด้วยพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นคนมีความใคร่รู้ในสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย และอยากที่จะมีส่วนร่วมไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข้างบ้าน ที่ทำงาน หรือคนดัง ด้วยความอยากรู้เหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องราวต่าง ๆ ของสังคม ทำให้เราจึงเห็นข่าวคราวที่เป็นเรื่องซุบซิบต่าง ๆ นั้นขายได้เสมอ หรือเว็บข่าวซุบซิบและดราม่าต่าง ๆ นั้นยังคงทำได้หรือมีการขุดขึ้นมาพูดกันเสมอ ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์หรือผู้บริโภคแบบนี้เป็นเรื่องปกติอย่างมาก เพราะมนุษย์นั้นมีความอยากรู้และการรู้นั้นสามารถทำให้เข้าสังคมได้ ทำให้มนุษย์นั้นทำให้มีตัวตนในสังคมนั้น ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองได้ตามหลักความต้องการของ Maslow นั้งเอง หลักการดังกล่าวจึงมีมาถึงปัจจุบันอย่าง FOMO หรือการทำให้กลัวที่จะพลาดข้อมูลหรือพลาดกระแสนั้นไปจนไม่สามารถเข้ากับสังคมได้เลย

511388596_640

อีกความสามารถหนึ่งของมนุษย์ที่น่าสนใจคือจินตนาการ สมองมนุษย์นั้นมีความน่าสนใจในการสามารถประมวลผลข้อมูลมากมาย และเก็บสะสมข้อมูลมากมายเพื่อนำมาประกอบความจำ ความรู้ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ด้วยพลังของสมองและข้อมูลต่าง ๆ นั้นทำให้สมองมนุษย์สามารถสร้างภาพต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นจินตนาการที่สามารถสร้างอารมณ์ และความรู้สึกเข้าไป แถมยึดติดกับจินตนาการนั้นเหมือนการ inception idea เข้าไปนั้นเอง และจินตนาการนั้นหามีพลังมากพอก็จะสามารถสร้างตัวตนหรือทำให้มนุษย์นั้นเดินทางไปยังจินตนาการนั้นพาไปได้เลยทีเดียว

imagination1

มนุษย์นั้นยังชอบการฟังการเล่าเรื่องต่าง ๆ เราจึงเห็นภาพยนต์ที่สามารถเล่าเรื่องได้ตราตรึงใจจนมนุษย์นั้นเอากลับไปฝันต่อ หรือมีความหึกเหิม เศร้า หรือยินดี มีอารมณ์ร่วมต่าง ๆ ไปเรื่องเล่าเหล่านั้นขึ้นมา นักการตลาดจึงใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือที่เรียกว่า Storytelling ในยุคนี้กันอย่างมากมาย เพื่อที่จะสามารถให้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นไอเดียที่จะเข้าไปฝังอยู่ในหัวของผู้บริโภคได้ขึ้นมา การสร้างเรื่องเล่านั้นมีการศึกษามาอย่างมากมาย โดยการสร้างจุดขัดแย้ง การเอาหลักการจิตวิทยาที่เอาเนื้อเรื่องที่หลาย ๆ คนสามารถมีส่วนร่วมหรือมีประสบการณ์ร่วมมาเล่าในการสร้างเรื่องราวให้มีความรู้สึกเดียวกันได้

Story

เมื่อประกอบเอาความอยากรู้ จินตนาการต่าง ๆ พร้อมกับการเล่าเรื่องเข้าไป สามารถสร้างพลังทางการ inception ต่อผู้บริโภคได้อย่างสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเราให้นำ้หนักหรือมีลูกเล่นในการทำทำให้ 3 ส่วนเหล่านี้ทำงานร่วมกันให้ได้อย่างดี ด้วยการหาเรื่องราวที่ผู้บริโภคสนใจมาทำให้ผู้บริโภคนั้นอยากรู้ มาเล่าผ่านการเล่าแบบ Storytelling ที่ให้ข้อมูลบางส่วนหรือสร้างประเด็นให้ไปถกเถียงและหาข้อมูลต่อเพราะความอยากรู้นั้น และเมื่ออยากรู้มาก ๆ หรือได้ข้อมูลมาก็ต้องมาปะติดปะต่อ จินตนาการกัน ฟังดูคุ้น ๆ ใหม่ว่าคล้ายกับอะไร ใช่แล้วด้วยไอเดียแบบนี้มันคือวิธีการสร้าง Conspiracy Theory หรือการสร้างทฤษฏีสมคบคิดนั้นเอง ด้วยการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคไปคิดต่อเชื่อมโยงกับจินตนาการตัวเอง และเอามาเผยแพร่แล้วถกเถียงต่อว่าทฤษฎีใครถูกต้องกันแน่นอน ตัวอย่างที่ใช้กันอย่างมากคือการมาใช้กับภาพยนต์ดังเช่นภาพยนต์ inception เองก็ใช้ความอยากรู้ของมนุษย์ การเล่าเรื่อง จินตนาการจนมาถึงประเด็นถกเถียงกันในตอนจบ หรือการมาทำกับการทำการตลาดที่เรียกว่า ARQ ที่ภาพยนต์อย่าง Cloverfield และ Cloverfield lane นั้นชอบใช้นั้นเอง

httpv://www.youtube.com/watch?v=IYcyOJkdeOI&t=2s

ทั้งนี้นักการตลาดที่ดีสามารถใช้วิธีเหล่านี้มาสร้างการ inception โดยการใช้ความอยากรู้ การเล่าเรื่องที่เหลือที่ให้ผู้บริโภคไปจินตนาการต่อ และสร้างจินตนาการของผู้บริโภคออกมา ผู้บริโภคจะคิดว่านี้คือไอเดียของตัวเอง หรือความคิดของตัวเอง โดยไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่นักการตลาดนั้นตั้งใจที่จะฝังความทรงจำ ความรู้สึกและข้อมูลเอาไว้ในหัวต่อนั้นเอง

 


  • 474
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ
CLOSE
CLOSE