31 แบรนด์ทรงอิทธิพลในไทย จาก 6 กลุ่มธุรกิจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BrandZ เผยสุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพลในไทยครอบคลุม 6 กลุ่มธุรกิจ   ได้แก่  ยานยนต์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเงิน-การธนาคาร ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผิวพรรณ ร้านอาหาร และโทรคมนาคม

บริษัท มิลวาร์ด บราวน์ ไฟร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด เผยสุดยอดแบรนด์ในไทยประจำปี 2558 จากผลงานวิจัยระดับโลกอย่าง BrandZ ที่มุ่งวัดคุณค่าของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค โดย TOYATA, Dutch Mill, KFC, AIS/1-2 Call และธนาคารกสิกรไทย ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้งานวิจัยยังเผยอีกว่าแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้และก้าวเดินสู่ความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่ง จึงส่งผลทางบวกให้แก่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยอีกด้วย

bps automobile

bps healthy drink

bps bank

bps beauty product

bps restaurant

bps telecom

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •