8 ความผิดพลาดหายนะของการทำ Copy ที่ควรหลีกเลี่ยง

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำ Content เป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการทำการตลาดในตอนนี้ เพราะด้วยการทำ Content Marketing นั้นจะสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ Stage ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นมานั้นเอง ทำให้การทำ Content เป็นที่นิยมในทุก ๆ แบรนด์หรือนักการตลาดในตอนนรี้แทบไม่มีคนไหนที่ไม่ใช่ Content ในการทำการตลาดในการเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลย แต่ทั้งนี้การทำ content ที่ดีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนซึ่งตรงนี้เองทำให้คนที่ทำ copy นั้นจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันขึ้นมา

Copy นั้นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ Content นั้นเกิดหรือดับเลยทีเดียว ดังนั้นการที่คนทำ Copy จะรู้ว่าอะไรควรเเขียนหรือไม่ควรเขียนลงไปนั้นมีเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการเขียน copy ให้ได้ดีนั้นไม่ใช่แค่มีศิลปะอย่างเดียว แต่ต้องมีความเข้าใจในอารมณ์ของผู้บริโภคหรือรู้ว่าคนที่เรากำลังสื่อสารนั้นกำลังมองหาอะไรและมีความต้องการอะไรออกมาจนทำให้ได้ข้อความที่ตรงใจมากที่สุดนั้นเอง ด้วยเหตุเช่านนี้เพื่อช่วยคนที่ทำ copy ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสร้าง Copy ที่อาจจะพาไปสู่หายนะได้ วันนี้ผมจึง  8 ความผิดพลาดที่ Copy นั้นควรหลีกเลี่ยงอย่างมากในการเขียนอะไรขึ้นมา

Facebook_post_Bad-example-1

1. เขียนโดยไม่เข้าใจ : ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ Content ที่ออกมามีปัญหาอย่างมากคือการที่คนทำ Copy นั้นไม่ได้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการที่จะต้องลงมือทำในการเขียนนั้นเลย ทำให้การเขียนออกมานั้นไม่ได้ตรงใจหรือมีความถูกต้องในการนำเสนอสินค้าและบริการนั้นออกมา และยังทำให้การสื่อสารนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความต้องใจของการสื่อสารที่มีมาแต่แรกได้

2. ไม่ข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร : ความผิดพลาดอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในการเขียน Copy ก็คือการที่คนทำ Copy นั้นไม่ได้เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองนั้นเป็นใครและทำให้การสร้าง Copy ขึ้นมานั้นปราศจากสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนั้นกำลังมองหาหรือมีความต้องการอยู่ขึ้นมา ทำให้ Copy ที่สร้างนั้นอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มเแป้าหมาย หรือไปสื่อสารกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีวันมาซื้อสินค้าและบริการคุณเลย

3. เขียนโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล : หลาย ๆ ครั้งปัญหาของการทำ Content ไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย กลับอยู่ที่ตัวของผู้ทำ Content นั้นขึ้นมาเพราะว่าด้วยการที่มีอีโก้สูงอย่างมาก ทำให้การเขียน Copy ตัวเองนั้นจะเอามุมมองที่ตัวเองเป็นใหญ่ หรือเอาประสบการณ์ตัวเองมาใช้เป็นเหตุตัดสินใจเลยโดยไม่ได้มองว่าโลกเปลี่ยนไป หรือวิธีคิดของคนเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว ทำให้ Copy ที่ออกมากลับไม่ได้สื่อสารกับใครเลย นอกจากตัวคนเขียน Copy เอง

digital-storytelling-ROI-mOOnshot-digital-marketing-agency-singapore-770x433

4. ไม่มีประโยชน์ที่จะให้ : หลาย ๆ ครั้ง Copy ที่เขียนก็เขียนมาอย่างดี มีความสละสลวย และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก พร้อมสื่อสารสินค้าและบริการได้ดี แต่ปัญหาคือกลับกลายเป็นว่า Copy นั้นไม่ได้เขียนว่าประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้นั้นคืออะไร หรือจะมาช่วยกลุ่มเป้าหมายนั้นได้อย่างไรขึ้นมา ทำให้ Copy ที่ทำมานั้นมาตายตอนจบของการทำงานนั้นเอง

5. ใช้คำสิ้นเปลือง : ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำ Copy หลาย ๆ คนนั้นคือมีขนาดหรือจำนวนคำที่ต้องทำให้ได้ขึ้นมา ทำให้ Copy นั้นต้องพยายามสร้าง Content ที่ต้องเติมเต็มคำตรงนั้นขึ้นมา ซึ่งผลที่ได้บางทีคือการที่ได้ประโยคที่มีการใส่คำฟุ่มเฟือยอย่างมาก หรือมีการสร้างวประโยคที่สิ้นเปลืองออกมาทำให้การอ่านนั้นไม่ถึงจุดที่จะทำความเข้าใจว่าจะสื่อสารอะไรสักที

6. ไม่มีความเร่งรีบ : การสร้างข้อความทางการตลาดนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากคือการที่สามารถสร้างการเปลรี่ยนแปลงของผู้บริโภคนั้นขึ้นมา ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้แบบนี้คือการที่ข้อความนั้นต้องมีการกำหนดว่าจะให้จบลงเมื่อไหร่ หรือมีอายุขัยของการประกาศนั้น ๆ เพื่อเร่งให้ผู้บริโภคหรือคนที่กำลังสื่อสารมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว หรือเกิดการกระทำใด ๆ ทันที การที่ไม่มีความเร่งรีบนั้นจะทำให้การสื่อสารนั้นเป็นแค่ประโยคบอกเล่าเท่านั้นเอง

Screen-Shot-2558-09-20-at-7.13.51-PM-721x432

7. ไม่มีความเฉพาะเจาะจง : สิ่งที่ทำให้ Copy ต่าง ๆ นั้นได้ผลขึ้นมาคือการที่ Copy นั้นมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะสื่อสารกับใคร และสื่อสารอย่างไรขึ้นมา ดังนั้นการเข้าใจว่างาสนที่ตัวเองทำนั้นทำไปเพื่ออะไร เพื่อใคร และหวังผลอะไรออกมา จะทำให้ Copy ที่สร้างออกมาเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารและสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้

8. เข้าใจยาก : สุดท้ายปัญหาอย่างหนึ่งของการทำ Copy คือการที่คิดเยอะเกินไป และสร้างรูปประโยคหรือ Content ที่มีความเข้าใจยากขึ้นมา ทำให้การสื่อสารที่ผู้บริโภครับไปต้องไปแปลความอีกมากมาย สร้างความสับสนแทนที่จะสามารถอ่านแล้วตัดสินใจได้เลย ซศึ่งการเขียนที่ยากนั้นสร้างความไม่เข้าใจต่างๆ จนทำให้คนอ่านละทิ้งเนื้อหานั้นได้

 


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ