หลักการจิตวิทยา 8 ข้อที่จะช่วยให้ Content Marketing ของคุณนั้นปัง

  • 672
  •  
  •  
  •  
  •  

หลักการจิตวิทยา 8 ข้อที่จะช่วยให้ Content Marketing ของคุณนั้นปัง

 

เคยเป็นไหม ที่ทำ Content วางแผน Content มาอย่างดี คิดว่ากลยุทธ์ของตัวเองนั้นไม่พลาดอย่างแน่นอน แต่พอทำ Content ออกไปแล้วกลับไม่ปังอย่างที่คิด นั้นก็เพราะว่านักการตลาดหรือคนทำ Content นั้นต่างหลงลืมไปว่า คนอ่านหรือผู้บริโภคเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นมนุษย์ และมนุษย์นั้นอยู่ได้ด้วยความเชื่อ อคติ และความคิดต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดที่จะช่วยให้ Content นั้นโดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือไม่โดนกลุ่มเป้าหมายก็ขึ้นกับจิตวิทยาที่วางเอาไว้ 

 

 

เมื่อคนทำ Content หรือนักการตลาดที่กำลังวางแผนในการทำ Content Marketing สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ Content ไม่ว่านั้นจะถูกวางให้กลุ่มเป้าหมายใน Segmentation ใด ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เนื้อหานั้น ๆ กำลังสื่อสารกับคน และคนนั้นต่างถูกชักจูงและหล่อหลอมได้ด้วยการใช้จิตวิทยาได้ ซึ่งหลักการจิตวิทยาที่จะมานำเสนอ 8 ข้อนี้ จะช่วยทำให้ Content Marketing ของคุณนั้นปังได้แน่นอน 

 

 

1. Reciprocity ว่าด้วยหลักการแบบภาษาง่าย ๆ คือ บุญคุณต้องทดแทน มนุษย์นั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากติดค้างใคร ดังนั้นเมื่อเราได้รับน้ำใจ หรือมีความรู้สึกดี ๆ รู้สึกในการกระทำเชิงบวกอะไรบางอย่าง ก็จะเกิดการตอบแทนขึ้นมาได้ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช้หลักการนี้ในการทำ Content โดยหาว่ากลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนที่ต้องการจะเจาะนั้น ต้องการเรื่องอะไร อยากได้คุณค่าแบบไหนใน Content และทำการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับคุณค่าที่ต้องการขึ้นมา 

2. Social Proof เป็นหลักการที่หลาย ๆ คนนั้นรู้จักอย่างมาก เพราะด้วยจิตวิทยาของมนุษย์ที่ไม่กล้าตัดสินใจ และต้องการที่จะทำตามกระแสไม่ว่าจะจากคนดัง หรือสังคม ดังนั้นการทำ Content ที่วาง Social Proof ไว้ในเนื้อหานั้นจะช่วยให้การทำ Content Marketing นั้นประสบความสำเร็จได้ จากการที่มีตัวเลขในการพิสูจน์จากสังคม หรือคนดัง หรือมีคนแชร์ไป ต่อ ซึ่งจะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างทันที 

3. FOMO คือการใช้หลักการที่ว่า มนุษย์นั้นกลัวที่จะพลาดกระแส หรือตกกระแส ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การขายสินค้าที่มีจำนวนจำกัด หรือจะไม่ขายอีกแล้ว จนถึงการทำ Content เช่นการทำ Content ที่เข้ากับกระแสที่คนไม่อยากพลาด หรือกลัวที่จะพลาดกระแส ตกกระแสไป จนถึงทำ Exclusive Content ที่ถ้าพลาดแล้วจะไม่สามารถหาอ่านได้อีกที

 

 

4. จิตวิทยาของสี การใช้สีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะมนุษย์นั้นสามารถถูกกระตุ้นได้โดยสีต่าง ๆ จากบริบททางสังคม เช่น สีแดง คือลดราคา สีเขียวคือปลอดภัย หรือสีฟ้าคือความสบายใจ การวางสีต่าง ๆ ไว้ใน Content นั้นเป็นการใช้จิตวิทยาของสีในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้สึกตาม หรือสามารถชักจูงให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้นมาได้ สร้างความรู้สึกดี ๆ กับ Content ได้เลย 

5. หลักการ และการเชื่อฟังคนเก่ง สิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้าง Content Marketing ให้น่าสนใจได้คือการทำ Content ให้มีหลักการที่น่าเชื่อถือ หรือดูแล้วมีที่มาที่ไป น่าสนใจ ทำให้การติดตามจะเกิดความเชื่อใจหรือทำให้รู้สึกว่า Content นี้น่าเชื่อถืออย่างมากขึ้นมา นอกจากนี้การผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ มาช่วยในการทำ Content ก็จะสามารถทำให้ Content นั้นดูมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันที

 

 

6. Halo Effect สิ่งหนึ่งที่จิตวิทยาสังคมได้นำเสนอมา คือการที่มนุษย์มักจะทำอะไรตาม ๆ กัน หรือตามกระแสสังคม และหล่อหลอมให้มีความเชื่อเดียวกันขึ้นมา ดังเช่นการที่มี Evangelist ของแบรนด์ที่ออกมาปกป้องแบรนด์ หรือสร้างกระแสแทนแบรนด์ขึ้นมา การที่แบรนด์วางแผนสร้าง Content ให้เหมือนกับการทำศาสนาด้วยการให้ความเชื่อ และรางวัลในการที่ติดตามเนื้อหาของแบรนด์ขึ้นมา 

7. Mere Exposure Effect หรือหลักการทำให้คุ้นเคยกับสิ่ง ๆ หนึ่ง ด้วยการทำ Content ที่ให้เห็นบ่อย ๆ หรือได้บริโภคบ่อย และไปที่ไหนก็เจอ จะทำให้เกิดความคุ้นเคย เกิดสัมพันธ์กับ Content ในรูปแบบนั้นขึ้นมา และทำให้รู้สึกว่าอยากอ่าน หรืออยากติดตามเพิ่มมากขึ้น 

8. Scarcity Principle ด้วยหลักการจิตวิทยาที่ว่า ทำให้ขาดแคลน หายาก และคนจะสนใจ อยากได้มากขึ้น ก็สามารถเอามาปรับใช้กับการทำ Content ได้เช่นกัน โดยการวางกลยุทธ์ที่ค่อย ๆ ให้เนื้อหา หรือค่อย ๆ เผยเนื้อหาต่าง ๆ ที่หาบริโภคไม่ได้ที่ไหนเข้าด้วยกัน ทำให้กลุ่มเป้าหมายจะอยากติดตาม หรือเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้เลยทีเดียว 


  • 672
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ