คุณลักษณะที่ดีของนักการตลาดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ได้

 • 285
 •  
 •  
 •  
 •  

การตลาดในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไปจากอดีตอย่างมาก และมสิ่งใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนั้นแทบทุกวัน แม้กระทั่งในเรื่อง Digital Marketing ก็ตามที่ Best Practices นั้นไม่สามารถใข้ได้ในอนาคตหรือเพียงแค่ผ่านมาปีเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้ว ทั้งนี้นักการตลาดที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้นั้นต้องมีคุณลักษณะบางอย่างที่สามารถทำให้ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ

Screen Shot 2559-09-07 at 6.17.04 PM

การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เครื่องมือต่าง ๆ ที่นักการตลาดนั้นใช้เพื่อเข้าถึงผู้คนนั้นก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดที่เก่งหรือมีความเข้าใจในการตลาดเป็นอย่างดีจะรู้ดีว่า พื้นฐานของการตลาดและการทำธุรกิจนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งนักการตลาดที่ดีก็ต้องมีคุณสมบัติหรือมีนิสัยเช่นนี้เหมือนดังนักการตลาดในอดีตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการสร้างธุรกิจขึ้นมาได้

6

จากการหลักการและเครื่องมือทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาจากอดีตไม่ว่าจะตั้งแต่ทศวรรษที่  1980 ทุกคนนั้นทำ Direct Marketing จนมาถึงทศวรรษที่ 2000 ทุกคนนั้นทำ Social Media Marketing จนมาในยุคนี้ทุกคนนั้นพูดถึงและฮิตการทำ Digital Marketing กัน ทุกคนนั้นต่างทุ่มความสนใจไปที่เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และหลาย ๆ คนที่ทำการตลาดนั้นก็ยังคงใช้วิธีการเก่า ๆ บนเครื่องมือใหม่ ๆ และก็คาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ได้ผลเหมือนในอดีตที่ทำผ่านสื่อเก่า ทั้งที่พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วและไม่ได้มีความคิดเหมือนในสื่อเก่าอย่างที่เคยทำมา สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดหลาย ๆ คนหลงลืมไป แต่นักการตลาดที่เข้าใจยังคงทำอยู่คือ การตลาดที่แท้จริงแล้วคือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อย่างจริงใจนั้นเอง ไม่ใช่การทำโฆษณาชวนเชื่ออย่างเช่นที่ทำกันอย่างที่ผ่านมา

Screen Shot 2559-09-07 at 6.18.27 PM

การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่จะทำให้ได้ผลอย่างดีนั้น นักการตลาดต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการที่จะทำให้เกิดผลของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ดี นั้นคือ

 1. ความช่างสงสัย : นักการตลาดที่ดีนั้นต้องช่างสงสัยและตั้งคำถามพร้อมกับหาคำตอบที่มีข้อมูลสนับสนุนมาได้ เพื่อที่จะหา insight ในความคิดของผู้บริโภค วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยาต่าง ๆ รวมทั้งความเข้าใจต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องตั้งคำถามในการทำการตลาดในวิธีต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ลองผิด ลองถูกเพื่อหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ดีที่สุด ไม่ใช้เชื่อในสิ่งที่เค้าบอก ๆ มา แต่เกิดจากการคิด วิเคราะห์มาทั้งหมด
 2. ความเข้าใจ : เมื่อได้คำตอบแล้ว ก็ต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายอยากได้อะไร อยากรับรู้อะไร หรือเราจะตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค หรือช่วยให้ผู้บริโภคได้อย่างไร นักการตลาดที่ดีไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในออฟฟิสและทำความเข้าใจผู้บริโภคผ่านคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นคนที่ออกไปเจอผู้บริโภคต่าง ๆ จริง ๆ และได้พูดคุยกับผู้บริโภคหรือสังเกตุพฤติกรรมของผู้บริโภคต่าง ๆ นั้น
 3. ความเอาใจใส่ : มนุษย์ทุกคนนั้นต้องการความเอาใจใส่ การสร้างความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมา สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกผันและรู้สึกได้อะไรมากกว่าการได้รับแค่บริการและสินค้า นอกจากนี้ยังต้องเป็นความเอาใจใส่ในกระบวนการสร้างการตลาดของตัวเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้ง 3 ข้อนี้กลายเป็นลักษณะที่นักการตลาดที่อยากจะประสบความสำเร็จนั้นควรมี เพราะการตลาดนั้นเป็นการหาความจริงสากลของผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมอย่างไร และมีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญนอกจากนี้คือลักษณะที่ดีของคนทำงานการตลาดนั้นคือเป็นคนที่รู้สึกว่างานนี้ไม่มีวันหยุดหรือพักร้อน แต่จะเรียนรู้หรือช่างสังเกตุอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม และหาคำตอบหรือสรุปผลจากสิ่งที่ได้สังเกตุนั้นมา ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากคำบอกเล่าของวิทยากรต่าง ๆ หรือการอ่านบทความและเชื่อตามนั้นมาอย่างจริงจัง โดยไม่ได้มีการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เค้าบอกและพิสูจน์สิ่งที่เค้าบอกมานั้นว่าเป็นจริงไหม คุณสมบัติ 3 ข้อนี้ถ้านักการตลาดท่านใดนั้นมีก็สามารถไปทำงานสายไหนก็ได้ในสายธุรกิจหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับในหลาย ๆ เรื่องในการทำงานหรือการทำธุรกิจได้ด้วย

Bund00zCEAAK_TZ

ใครที่อยากจะเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จหรือกำลังเป็นนักการตลาดแล้วอยากจะประสบความสำเร็จบนสายอาชีพนี้อยู่ลองดูว่าตัวเองมีคุณลักษณะทั้ง 3 นี้อยู่หรือไม่ ถ้าใครไม่มีคุณก็สามารถเริ่มที่จะเรียนรู้และสร้างนิสัยอย่างนี้ขึ้นมาได้ คราวหน้าถ้าคุณเดินไปเที่ยวที่ไหนลองสังเกตุผู้คนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร หรือสื่อใหม่ต่าง ๆ ว่าผู้คนนั้นมีความสนใจอย่างไร ถ้าไม่ยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองหรือไม่รู้วิธีที่จะทำนิสัยอย่างนี้ขึ้นมา ลองหาคนเก่ง ๆ หรือคนที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ 3 ข้อนี้แล้วเรียนรู้จากคนเก่ง ๆ เหล่านั้นได้อีกทางหนึ่ง


 • 285
 •  
 •  
 •  
 •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ