User Generated Content เนื้อหาที่สามารถช่วยสร้างแบรนด์ได้ดี

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  

หลาย ๆ แบรนด์ใช้เวลาอย่างมากมายในการสร้างแบรนด์ และทำให้เกิดความเชื่อใจกับผู้บริโภคขึ้นมาในการที่จะเชื่อใจแบรนด์หรือทำให้เกิดการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ขึ้นมา จนสามารถเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า หรือสามารถทำให้เกิดความเชื่อใจจนสามารถเปลี่ยนลูกค้านี้มาเป็นกลุ่มคนที่ซื้อซ้ำและบอกต่อได้ ด้วยการที่ต้องสื่อสารด้วยความจริงใจ มั่นใจที่จะแก้ปัญหาผู้บริโภคได้ถูกจุด ซึ่งกระบวนการสร้างความเชื่อใจนี้ใช้เวลาและมาได้ด้วยความยากลำบากอย่างมาก และเป็นขั้นแรกที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าได้

UGCTrustworthy-1024x509.png

อย่างไรก็ตามผู้บริโภคนี้กลับเชื่อกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์มากกว่า เช่นคนทั่วไป เพื่อน หรือครอบรัว กลุ่มคนกลุ่มนี้เรียกได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากที่จะชักจูงให้เกิดลูกค้าใหม่ ๆ ขึ้นได้หรือสร้างฐานของคนใช้แบรนด์ได้มากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ความสำคัญของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือการที่สามารถสร้าง Content ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ที่ทำให้ดูมีความจริงใจ ดูเป็นความคิดเห็นแท้ ๆ จากคนที่ใช้แบรนด์จริง ซึ่งนักการตลาดเองสามารถนำสื่อเหล่านี้มาใช้ได้ใหม่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ขึ้นมาด้วย โดยนี้คือรูปแบบ Testimonial แบบหนึ่งที่ผู้ใช้จริงทำขึ้นมาเอง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เรียกว่า user-generated content (UGC) จากการสำรวจของ eMarketer ให้ความน่าสนใจด้วยว่า ไม่ว่าจะคนที่อยู่ใน Generation ไหน ต่างก็ให้ความเชื่อถือ UGC นี้สูงกกว่าแบรนด์เสมออีกด้วย  ซึ่งด้วย UGC นี้สามารถช่วงการสร้างแบรนด์ได้ 6 ประการคือ

Using-User-Generated-Content-to-Your-Advantage

1. เพิ่มการเห็นของแบรนด์ : แน่นอนการที่จะให้คนเห็นโดยปกติของแบรนด์นั้นคือการซื้อโฆษณาต่าง ๆ เข้าไป แต่อย่าลืมว่านี้ก็คือโฆษณาที่ผู้บริโภคนั้นไม่ได้มีความสนใจอะไรอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการมี UGC เกิดขึ้นมานั้นย่อมเป้นผลดีต่อแบรนด์ที่ทำให้เกิดการเห็นเพิ่มขึ้น และเกิดเนื้อหาที่ผู้บริโภคจะมีความสนใจมากขึ้นออกมาไป ด้วยการที่ผู้บริโภคช่วยสร้างเนื้อหาของแบรนด์ออกไปเช่นนี้ ทำให้เพื่อน ๆ หรือคนที่ติดตามผู้บริโภคคนนั้นได้เห็นแบรนด์หรือรู้จักแบรนด์เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างได้ และนอกจากจะเห็นแล้วยังเริ่มเกิดความเชื่อว่าแบรนด์นี้มีดีอย่างแน่นอน เพราะเพื่อนนั้นได้แชร์หรือสร้างเนื้อหานี้ออกมา จึงสามารถทำให้เกิด Engagement เพิ่มขึ้นได้

2. สร้างความน่าเชื่อถือ : ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าคนที่ใช้จริงมาบอกต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ยิ่งมาจากคนที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เข้าไปแก้ไขปัญหา ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นไปอีก ซึ่งในกรณีนี้ที่ UGC นั้นถูกสร้างโดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง หรือเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือใช้ในสินค้านี้และสร้าง UGC ออกมา ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ทันที หรือเป็นการส่งเสริมตัวตนของแบรนด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในยุคนี้จึงนิยมให้ Influencer ช่วยทำเนื้อหาเหล่านี้ แต่มันจะดีแค่ไหนถ้า Influencer นั้นหลงรักและรีวิว หรือแนะนำแบรนด์ของเราจริง ๆ ผ่าน UGC นี้

3. สร้างคนที่มาติดตามแบรนด์ : แน่นอนการเห็นและการที่ถูกแนะนำโดยผู้คนต่าง ๆ โดยเฉพาะ  Influencer นั้นย่อมทำให้คนทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักแบรดน์แต่เห็นเนื้อหา UGC นี้อยากรู้จักแบรนด์เพิ่มขึ้น ซึ่งนี้เองเป็นผลที่ทำให้ผู้คนนั้นอยากมาติดตามแบรนด์เพิ่มขึ้น หรือมีความรู้สึกอยากรู้จักแบรนด์เพิ่มขึ้นจนเข้ามาติดตาม สิ่งสำคัญคือแรงขับที่มาติดตามนี้เป็นแรงขับเชิงบวกที่ผู้คนได้คำแนะนำจากเพื่อนหรือ Influencer ต่าง ๆ มา ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพความสนใจและแนวโน้มที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ได้สูงขึ้นด้วย

4. สามารถโปรโมทได้โดยไม่ได้รู้สึกขายของ : เคยไหมที่เห็นรีวิวอาหารแล้วพ่วงท้ายด้วยการบอกราคาโปรโมชั่นจาก Blogger ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าโฆษณานี้ นี้ก็เช่นกันหลาย ๆ โปรโมชั่นที่มีผู้ใช้จริงไปบอกต่อย่อมทำให้เกิดการกระตุ้นความอยากของผู้บริโภคคนอื่น ๆ ให้อยากมาใช้โปรโมชั่นของแบรนด์โดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโฆษณาได้ด้วย มีความแนบเนียนในการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้นผ่านการสร้างโปรโมชั่นหรือแนะนำบอกต่อโปรโมชั่นผ่าน UGC นี้

5. สร้างความมั่นใจในการซื้อของ : ด้วยการแนะนำจากคนที่ใช้จริง หรือรีวิวในออนไลน์ หรือเพื่อนและญราติพี่น้อง ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความมั่นใจอย่างมาก เพราะคนที่สร้าง UGC นี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ แถมยังเป็นคนที่ซื้อสินค้าและบริการมาใช้เอง ถ้าไม่ดีจริงมาก ๆ ก็คงไม่ออกมาชมแบบ UGC นี้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปัญหาของตัวเองที่คล้าย ๆ กับคนอื่นที่สร้าง UGC ขึ้นมาจะได้รับการแก้ไขโดยแบรนด์อย่างแน่นอน

6. SEO เพิ่มขึ้น : แน่นอนสิ่งแรกที่คนกำลังหาทางแก้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นคือ Search แต่การที่แบรนด์จะเข้าไปครอง Search นั้นได้คือการทำ SEO ซึ่งมั่นคงกว่า SEM แต่ปัญหาคือการต้องใช้เวลาและระยเวลาสูง แถมคนก็ไม่ได้เชื่อลิงก์จากแบรนด์เท่าไหร่ แต่ถ้ามีคนทำ UGC ของแบรนด์เยอะ ๆ แล้วละก็ทำให้ Keyword ของแบรนด์จะเข้าไปอยูในอันดับที่คนค้นหาได้ แถมเป็นลิงก์ที่คนทั่วไปทำมาอีกด้วย ด้วยปริมาณที่มี Link เยอะและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้บริโภคเจอ ทำให้แบรนด์เราจะเข้าไปอยู่ในชีวิตกลุ่มเป้าหมายคนถัดไปได้ไม่ยาก


  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ