มาวัดประสิทธิภาพ Instagram ของคุณว่ามีค่าแค่ไหนกันเถอะ

  • 200
  •  
  •  
  •  
  •  

Instagram นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในยุคนี้อย่างมาก เพราะด้วยการที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมากมาย และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แบรนด์และนักการตลาดหลาย ๆ คนต่างเข้าไปทำการตลาดกันผ่าน Instagram ไม่ว่าจะด้วยการสร้าง Account ของตัวเองขึ้นมา หรือการใช้ Influencer เองก็ตาม และทำการโพสภาพต่าง ๆ ขึ้นไป

ด้วยการทำโพสภาพเหล่านี้โดยเฉพาะการทำผ่าน Influencer นั้น การต้องลงทุนงบประมาณลงไป เงินเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าหรือยุติธรรมในการจ่ายในการทำโพสขึ้นมา และจะวัดผลอย่างหรหรือจะทำนายได้อย่างไรว่าโพสนั้นจะสร้าง impact ได้เท่าไหร่ ซึ่งปกติราคาเหล่านี้หรือการโพสนี้จะไม่ได้มีกำหนดตายตัวเป็นมาตรฐานออกมา แต่เป็นขึ้นกับความพอใจของแต่ละคนที่จะกำหนด แต่ถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินแล้วการรู้ว่าจ่ายแค่ไหนถึงจะสมควรนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ ไม่มีใครอยากได้ของแพงแต่คุณภาพไม่ดีออกมา ทั้งนี้ในต่างประเทศนั้นมีการกำหนดสูตรออกมาคือ

Screen Shot 2560-08-13 at 9.05.05 AM

ซึ่งในสูตรนี้แต่ละตัวสามารถหาได้จาก

Engagement เป็นค่าที่น่าเชื่อถือที่สุดใน Instagram และเป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบกับ Instagram อื่น ๆ  ที่บ่งชี้ว่ามีคนแคร์เนื้อหาที่โพสขึ้นไปแค่ไหน เพราะไม่มีวิธีการไหนที่จะวัดความรู้สึกผู้ใช้งานจริง ๆ ขึ้นวิะีการวัดว่าผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างไรนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการคำนวนนั้นคือการจากค่าเฉลี่ยการ Like 4 ใน 10 โพสที่เลือกออกมา หารด้วยจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด ยิ่งมีตัวเลข Engagement เยอะแสดงว่าโพสนั้นจะสร้างการตอบโต้หรือสร้างความน่าสนใจการสื่อสารมาขึ้น ใน Digiday แนะนำว่าถ้าต่ำกว่า 0% แปลว่าต่ำ ถ้า 1-5% แสดงว่า ปานกลาง ถ้า 5-10% แสดงว่าดี 10-20% แสดงว่าดีมาก และมากกว่า 20% ขึ้นแสดงว่าเยี่ยมยอด เมื่อได้ค่าดังกล่าวมาก็ลองเปรียบเทียบแต่ละ Instagram Account ที่อยากจะใช้โปรโมทก็ได้ว่า ราคานั้นสมเหตุสมผลกับการปฏิสัมพันธ์ที่ดีไหม

Screen Shot 2560-08-13 at 9.07.50 AM

Screen Shot 2560-08-13 at 9.08.42 AM

Following Growth Rate ที่นี้เพื่อสร้างความแม่นยำมากขึ้น แทนที่จะใช้ค่า Engagement ในการตัดสินใจอย่างเดียว ก็มาดูอัตราการโตของ Account นั้นด้วย เพราะทำให้เรารู้ว่า Account นี้จะมีโอกาสในอนาคตอย่างไร จะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อย่างไรได้ด้วย ยิ่งมีอัตราโตแบบ Organic ยิ่งเยอะ ยิ่งมีโอกาสที่ทำให้ Account ดังกล่าวสร้าง Audience แบบทวีคูณขึ้นมาและสร้างมูลค่ามากมายจากการที่ลงเงินไปได้ วิธีการวัด Following Growth Rate คือการวัดจาก ตัวเลขผู้ติดตามในปัจจุบัน – ตัวเลขผู้ติดตามในเดือนก่อน ทั้งหมดหารด้วย ตัวเลขผู้ติดตามในเดือนก่อน ผลที่ได้ถ้ามีตัวเลขที่สูงแสดงว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้กลับมานั้นสูงขึ้นมากอีกด้วย ทั้งนี้ค่าแบบไหนดี จาก Influencerdb.com ถ้า Instagram Account มีค่าต่ำกว่า 0 แสดงว่าแย่มาก มีค่า 0-2.5 นั้นถือว่าแย่ มีค่า 2.5-5% ถือว่าปานกลาง มีค่า 5-7.5% มีค่าที่ดี และอะไรที่สูงกว่า 7.5% แสดงว่าดีมาก ทั้งนี้อาจจะใช้เครื่องมือในการดูอัตราการเติบโตว่ามีอัตราการเติบโตแบบไหนที่จะทำให้คุณลงเงินได้คุ้มค่าที่สุดออกมา

Screen Shot 2560-08-13 at 9.10.09 AM

Screen Shot 2560-08-13 at 9.10.32 AM

Follower Demographic and Lifestyle match  เมื่อรู้ Engagement และอัตราการโตของ Account แล้ว ต่อมาที่ควรสนใจคือการที่คนติดตามใน Account นั้นมี demographic หรือความสนใจที่ตรงกับสินค้าและบริการนั้นหรือไม่ เพื่อทำการสื่อสารได้ถูกกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลาออกไป เช่นเราต้องการเจาะกลุ่มคนอีสาน ปรากฏว่า IG ที่เลือกมาตัวเลขดีมากแต่ดันกลายเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงความต้องการอีก หรือตัวเลขผู้ติดตามที่เห็นนั้นอาจจะถูกซื้อปั้นมาก็ได้  ทั้งนี้เพื่อให้เงินที่ลงไปคุ้มค่าสุดการรู้ว่า demographic และความสนใจของคนติดตามใน Instagram Account นั้นจึงสำคัญมาก ด้วยการใช้เครื่องมือ Follower Check  ในการตรวจจับว่า Instagram Account ที่เลือกมานั้นมี bot ปลอมปนอยู่แค่ไหน และการใช้มือในการตรวจจับก็สามารถทำให้รู้ว่า IG  ดังกล่าวนั้นมีคนตรงกลุ่มหรือไม่ก็ช่วยได้ ทั้งนี้จะใช้วิธีการให้คะแนนดังนี้คือ 0 ถ้าไม่ตรงเลยหรือมีตำ่มากหรืออุดมไปด้วยหุ่นยนต์ 1 คะแนนถ้ามีแล้วเฉลี่ยปานกลาง และ  2 ถ้าตรงกลุ่มมากหรือแทบไม่มี bot เลย

Screen Shot 2560-08-13 at 9.11.13 AM

Sponsored Post Promotion Rate : คือจำนวนการโพสที่มีแบรนด์เข้าไปสนับสนุน เป็นค่าที่ทุกคนมองข้ามไปในหลาย ๆ ครั้ง แต่สำคัญมากเพราะจะทำให้เรารู้ว่าโพสที่เราลงเงินไปจะมีผลอย่างไรได้เลย วิธีการวัดก็คือ เอาจำนวน 20 โพสแรกมาดูแล้วนับว่ามีโพสที่แบรนด์เข้าไปสนับสนุนกี่โพส หารด้วยจำนวน 20 โพสออกมา แล้วผลแบบไหนจะดี ลองเปรียบเทียบกับโทรทัศน์ดูก็ได้ ถ้าต้องเจอโฆษณาทุก ๆ 2 นาทีเราก็คงไม่อยากจะดูแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าผลออกมาพบว่ายิ่งมีจำนวนอัตราส่วน Sponsored post มาแค่ไหน ยิ่งทำให้เราได้ผลน้อยมากแค่นั้น

Screen Shot 2560-08-13 at 9.11.41 AM

ทั้งนี้เมือได้ค่าออกมาก็ลองเอามาใส่สูตรดู แล้วคำนวน Potential Value ออกมาคุ้มค่าต่อการลงทุนไหม วิธีการคำนวนนี้เป็นการคำนวนคร่าว ๆ ที่ทางต่างประเทศนั้นแนะนำกันออกมา ซึ่งยังไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำมากนัก แต่ก็เป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะมีมาตรฐานในการวิเคราะห์การใช้เงินในการจ่ายใน Instagram ออกไป

Screen Shot 2560-08-13 at 9.24.24 AM


  • 200
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ